Fördelning av bohag vid sambos död

FRÅGA
Min sambo har gått bort. Vi har en villa som nu ska säljas och min sambos son ärver 1200000 vilket min sambo lade ini huset när vi byggde det.När vi nu ska dela på bohaget, Vad tillhör mig. När vi flyttadeihop sålde vi mycket av mitt arv och beslöt att behålla en delav hans saker. Vad kan hans son ha för krav på vårt hem (mitt)hem.Är orolig att han vill ha allt som en gång tillhört hans far, men dettahar ju varit mitt hem i 27 år. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

När en sambo avlider skall bodelning mellan samborna göras där samboegendomen skall fördelas mellan dem enligt 8 § SamboL. En begäran om bodelning skall när en sambo avlidit framställas senast när bouppteckningen förrättas enligt 8 § 2 st. SamboL. Enligt 18 § SamboL är det, när ena sambon avlidit, endast efterlevande sambo som har rätt att begära bodelning.

Enligt 3 § SamboL är det sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom om det förvärvats för gemensam användning.

Vad då gäller bohaget skall det för att utgöra samboegendom vara förvärvat för gemensam användning. Rätten till likadelning av bohaget är därför normalt begränsat till egendom som samborna har förvärvat under samlevnaden. Om egendomen dock förvärvades inför samlevnaden med syfte att egendomen skulle användas gemensamt kan det utgöra samboegendom. Det en sambo ägt innan samlevnaden påbörjades och fört med sig in i boet skall därför i princip inte anses förvärvad för gemensam användning. Det var och en fört med sig in i boet behåller därför normalt var sida.

Sambolagen hittar du här: sambolagen.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll