Fördelning av boende vid gemensam vårdnad

Hej! Har en pojk på 10 år (autistisk) och en flicka på snart 6 år. Har delad vårdad med pappan. Jag och barnen får hela tiden rätta oss efter hur pappan jobbar, om han jobbar kvällar, är på övning (han är militär) och nu vill han även att vi ska ändra boendeschemat utifrån när han är ledig. Då vill han att barnen ska vara hos honom för att han har varit på övning. Barnens önskan sedan nu cirka 1,5 år tillbaka har varit att bo mer hos mig. Jag har försökt prata med pappan själv ang detta. Det funkade inte. Tog då kontakt med Soc och familjerätten och försökt med hjälp av dem att prata med pappan och försöka få honom att gå med på att barnen bor några flera dagar hos mig och lite mindre hos honom. Han säger blankt nej. Pappan ser inte behovet av ändring och vill inte ändra på något. Barnens önskan att bor mer hos mig blir mer och mer tydlig, men pappan vägrar lyssna. Han försöker nu isolera barnen när de är hos honom. De får inte ringa till mig när de saknar mig för "det är för sent på kvällen" och pojkens mobil laddar pappan inte med vare sig pengar, batteriet ellersätter i simkortet så pojken kan inte använda den heller att ringa. Nu vill pappan att vi ska träffas på soc för han vill att barnen ska vara mer hos honom vilket går helt emot barnens önskan. Pojken med autism är i behov av rutiner, struktur och inte så mycket "hattande fram och tillbaka" vilket det nu är för att vi ska rätta oss efter pappans arbetsschema. Vad kan jag göra? Hur mycket får pappan bestämma?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har uppfattat frågan är det boendesituationen du vill förändra och behålla den gemensamma vårdnaden. I 6kap 2a§ Föräldrabalken (1949:381) (FB) framgår att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa ska läggas särskild vikt i barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och risken för att barnet ska utsättas för någon form av övergrepp. Enl. 6kap. 17a§ FB kan föräldrar få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge genom så kallat samarbetssamtal. Om överenskommelse inte kan träffas där kan en eller båda föräldrarna väcka talan vid allmän domstol då rätten beslutar vem av föräldrarna barnen ska bo med enl. 6kap 14a§ FB.

Det du kan göra är alltså att ha samarbetssamtal hos Socialtjänsten med pappan till barnen. Det föreligger dock inget tvång för någon av er att delta i samarbetssamtalet men om en förälder utan godtagbar anledning vägrar delta kan detta ses som att föräldern sätter sina egna intressen framför barnets och alltså inte sätter barnets bästa i främsta rummet. Nästa steg om ni inte kommer når en överenskommelse är att väcka talan vid allmän domstol. I rätten beaktas barnens vilja med hänsyn till ålder och mognad enl. 21kap. 1§ FB.

Angående frågan om hur mycket pappan får bestämma är svaret att han inte själv får bestämma när barnen ska bo hos honom eller dig utan detta är något ni ska komma överens om gemensamt enl. 6kap. 11§ och 13§ FB som stadgar att vårdnadshavarna gemensamt ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Här ska även ni ta hänsyn till barnens synpunkter och önskemål med beaktande av ålder och mognad.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Om inte är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”