Fördelning av arvspengar vid bodelning

2016-10-31 i Testamente
FRÅGA
Hej Vi är tre barn som som har gemensam mamma och pappa (som är gifta). Pappa har ett barn sedan tidigare som inte har någon kontakt med pappan.Om mamman ärver 100 000:- och pappan går bort , hur blir då uppdelningen av dessa pengar. Med vänlig hälsning,Lars-Göran Nilsson
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till lawline!

Svaret du kommer få av mig beror lite på omständigheterna i din situation utöver vad som framgår av din fråga. De pengar din mamma ärver kan komma att tilldelas till din pappas särkullbarn beroende på omständigheterna. Frågan behandlas i både Äktenskapsbalken och i Ärvdabalken.

Till att börja med så kan dessa 100 000 ha tilldelats din mamma som enskild egendom genom testamente enligt 7 kap 2§ ÄktB. Om de skulle testamenterats som enskild egendom tas dessa pengar bort från bodelning man normalt gör när ena maken dör. Huvudregeln är annars att all egendom är giftorättsgods, dvs sån egendom som ska ingå i bodelningen, 10 kap 1§ ÄktB. Om en egendom är enskild så ska den som sagt undantas från bodelningen. Detta skulle leda till att de pengarna din mamma har ärvt inte kommer att ingå i i bodelningen och därav har inte din pappas särkullbarn inte någon rätt till de pengarna.

Om pengarna har ärvts utan ett förbehåll om att de ska vara testamentstagarens enskilda egendom så kan din mamma istället välja att avstå från att giftorättsgodset delas efter din pappas död så att vardera make behåller sin del av sitt giftorättsgods, 12 kap 2§. Då kommer enbart din pappas egendom att delas mellan alla 4 barnen, så att ni får en fjärdedel var. Din mammas egendom kommer då inte att tas med i bodelningen, och den fördelas genom arv först när hon avlider. Denna regel stiftades framförallt för att skydda den efterlevande maken från att dela sitt giftorättsgods med den avlidnes särkullbarn.

Till sist kan makar skriva ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild egendom, 7 kap 2§. Då kommer inte den egendomen att tas med vid en eventuell bodelning, som följer av dödsfall. I fall då maken har som avsikt att göra pengar till enskild egendom, så bör dessa pengar hållas avskilda från de pengar som är giftorättsgods för att de ska behålla sin identitet som enskild egendom.

Om det inte finns ett förbehåll om att arvet ska vara enskild egendom eller att dina föräldrar inte upprättat ett äktenskapsförord gällande det så kommer pengarna att delas upp i en eventuell bodelning om din mamma beslutar sig för att göra en sådan. Då kommer de pengarna att delas jämnt, enligt huvudregeln, mellan makarna. Vardera make har således rätt till 50 000 var. Din pappas del kommer att fördelas mellan hans fyra barn, där ni har rätt till 12 500 kronor var. Hans särkullbarn har rätt att ta ut sin andel direkt medan ni har enbart rätt till efterarv, 3 kap 1§ Ärvdabalken. Det vill säga att er mamma ärver först er andel av pengarna med fri förfoganderätt. Hon kan till följd av det göra i princip vad hon vill med pengarna förutom att testamentera bort dem. Efter att er mamma har avlidit har ni (de gemensamma barnen) rätt till både hennes pengar såväl som er andel i er pappas kvarlåtenskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Samuel Lindblad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85192)