Fördelning av arv vid särkullbarn på båda sidor samt gemensamt barn

2016-04-22 i Efterarv
FRÅGA
Hej.Hur delas arv upp när det finns 4 st barn på hennes sida och 2 st barn på hans sida, varav 1 barn är gemensamt. Gemensamma barnet bodde hemma när första gick bort.Med andra ord så dog en före den andra och levde i orubbat bo tills denna gick bort, dom var även gifta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I frågan framgår inte om mannen eller kvinnan avled först och alltså inte hur många barn först avlidne make och efterlevande make har. I svaret har jag därför beskrivit hur arvsfördelningen ser ut när det finns särkullbarn på båda sidor och ett gemensamt barn, så kan ni själv tillämpa svaret på de faktiska omständigheterna.

Eftersom den efterlevande maken (jag kallar det här Make2 för att göra det lättare att läsa) levde i orubbat bo efter den först avlidne maken (Make1), antar jag att barnen till Make1 har avstått att ta ut sitt arv till förmån för Make2. Barnen till Make1 har därför rätt till efterarv när Make2 avlider, 3 kap. 1 § ärvdabalken (här), se även 3 kap. 9 § ärvdabalken (här) som den tidigare paragrafen hänvisar till. För det gemensamma barnet sker det här per automatik eftersom makar ärver i förtur framför gemensamma barn.

Hade barnen till Make1 tilldelats sina arv direkt hade Make1s kvarlåtenskap delats upp i lika stora delar till barnen och sedan tilldelats dem. Genom efterarvet har barnen till Make1 rätt till sina arv i form av en andel av Make2s kvarlåtenskap när Make2 senare avled, innan resterande kvarlåtenskap delas ut till Make2s barn. Att Make2 satt i orubbat bo innebär att Make2 fritt kunde förfoga över egendomen men inte testamentera bort den. Därför räknas efterarvet i andelar och inte i den faktiska summan som var Make1s kvarlåtenskap.

Om paret endast hade giftorättsgods bestod Make2s kvarlåtenskap till hälften av Make1s giftorättsgods, alltså det som utgjorde kvarlåtenskapen från Make1. I så fall ska hälften av Make2s kvarlåtenskap delas ut i lika stora delar till Make1s barn. Fanns det enskild egendom får man räkna ut hur stor del av Make1s kvarlåtenskap som utgjorde Make2s egendom, och därmed hur stor andel Make1s barn ska ha.

När efterarvet har delats ut delas resterande kvarlåtenskap lika mellan Make2s barn. Det gemensamma barnet får således dels ett efterarv från Make1, därefter arv från Make2.

Sammanfattningsvis ärver alltså Make1s barn i form av efterarv från Make2, det beräknas i andelar. Den resterande kvarlåtenskapen från Make2 delas lika mellan Make2s barn. Det gemensamma barnet ärver från båda makarna.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (783)
2021-06-14 Efterarv när det finns halvsyskon
2021-06-01 Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?
2021-05-30 Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?
2021-05-29 Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (93198)