Fördelning av arv vid förskott på arv

Vi är tre barn som skall ärva vår ensamstående far. Ett av barnen fick en del av fars tomt som gåva värderad till 100 000 kr för trettio år sedan, denna gåva skall räknas av arvet. Barnet byggde ett hus som såldes för några år sedan. Hur beräknas denna gåva och arvet den dagen som far dör.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB).

Enligt 6 kap 1 § ÄB föreligger en presumtion för att gåvor som en arvlåtare under sin livstid har gett en bröstarvingen(avkomling i rakt nedstigande led) är att anse som förskott på arv. Det gäller om inget annat har föreskrivits eller måste ha avsetts med hänsyn till omständigheterna. I ert fall så framgår det att gåvan ska räknas av arvet och alltså är att ses som förskott på arv.

Värdering av förskott på arv ska som huvudregel göras med utgångspunkt efter egendomens värde vid mottagandet om inte annat framgår av omständigheterna i det enskilda fallet, 6 kap 3 § ÄB. En sådan omständighet kan vara att den avlidne skrivit i testamente hur gåvan ska värderas.

Men som sagt, det är alltså värdet vid gåvans givande och inte vid arvlåtarens död som enligt huvudregeln är utgångspunkten vid avräkningen av ena barnets del av arvet! Gåvotagaren tillgodoräknas alltså en eventuell värdeökning men står även risken för att värdet sjunker på tomten.

Arvet kommer alltså delas mellan de tre barnen, där barnet som har fått ett förskott på arv på 100 000 kr kommer få denna summa avräknad från sin arvslott vilket innebär mer pengar för de andra två barnen vid fördelningen av arvet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning