Fördelning av arv vid efterlevande makes död.

2015-08-29 i Arvsskifte
FRÅGA
Min mor har nyligen avlidit och lämnat ett arv på c:a 600 000 kr som ska fördelas mellan 3 särkullsbarn och 2 bröstarvingar. Av dessa 600 000 kr ärvde hon c:a 300 000 kr från sin avlidne make. Då fördelades också c:a 20 000 kr till makens särkullbarn. Maken är pappa till de 2 bröstarvingarna.Det finns ett testamente skrivet där det står "Efter bådas död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra gemensamma bröstarvingar och xxxx särkullbarn enligt lag". Vad innebär det att dela kvarlåtenskapen enligt lag? 5 lika stora delar eller ska de 300 000 kr från maken fördelas på bröstarvingarna? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom er fråga rör arvsfördelning så är det i ärvdabalken vid hittar gällande regler, se här.

Som jag förstår det är pappan densamma för alla barnen vilket gör er alla till hans bröstarvingar. Din mor har däremot bara två barn du och din bror/syster som ärver henne, ÄB 2:1.

Testamentet.

Eftersom testamentet uttrycker att arvsfördelningen ska ske efter lag kan vi lämna detta och se närmare på ärvdabalken.

Makens arv.

Makens arv verkar i huvudsak ärvts av din mor som var efterlevande maka. Eftersom maken hade särkullbarn skulle hans arv fördelas mellan både efterlevande maka och hans särkullbarn, ÄB 3:1. Nu verkar det som om särkullbarnen i huvudsak avstått från att ta ut sitt arv och istället låtit den efterlevande makan ärva. Detta ger särkullbarnen en rätt till arv i din mors kvarlåtenskap, ÄB 3:9. Det särkullbarn som tagit ut 20 000 kr i arv efter maken ska i den senare fördelningen få sin andel nedsatt i motsvarande mån, ÄB 3:2.

Om vi utgår ifrån att makens kvarlåtenskap som ärvdes av makan var 300 000 kr och makan då hade 600 000 kr i kvarlåtenskap så blir det enkelt att beräkna.

Makans arv.

Eftersom makens arv som makan ärvde är hälften av makans kvarlåtenskap (300 000/600 000) så kan vi utgå ifrån att arvingar till maken har rätt till en fördelning av 300 000 kr mellan sig, m.a.o. hälften av makans kvarlåtenskap, ÄB 3:2. Eftersom ni alla fem verkar vara bröstarvingar till maken ska 300 000 delas lika mellan er, ni får då 60 000 kr var som er andel (300 000/5=60 000). Nu har vi dock inte inkluderat ett av särkullbarnens tidigare uttagna arv vilket vi måste göra.

På grund av att det fanns särkullbarn som redan tagit ut en del av sitt arv, jag utgår här ifrån att det är ett särkullbarn som tagit ut en del av sitt arv, ska hen få sin andel minskad i motsvarande mån. För att göra den beräkningen korrekt så "lägger vi teoretiskt till" de redan uttagna 20 000 till de 300 000 som ska fördelas. Det är då 320 000 som ska fördelas lika mellan er vilket motsvarar en andel var om 64 000 (320 000/5=64 000). Det särkullbarn som redan "tagit ut" 20 000 kr ska då få 44 000 kr i arv medan ni andra har rätt till 64 000 kr i arv efter maken. Vi har nu fördelat "makens del" av makans kvarlåtenskap, kvarstår gör makans "egna" 300 000 kr. Då makan endast hade två bröstarvingar ska dessa dela lika på 300 000 motsvarande 150 000 kr var.

Slutsats.

Resultatet blir att de två som är gemensamma bröstarvingar få 64 000 + 150 000=214 000 kr var. Två av särkullbarnen har rätt till 64 000 kr var och det särkullbarn som tagit ut 20 000 kr i arv redan har nu rätt till 44 000 kr i arv.

214 000 + 214 000 + 64 000 + 64 000 + 44 000=600 000

Vill ni ha mer hjälp eller behöver ni hjälp att juridiskt genomföra arvsskiftet kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (587)
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?
2020-09-30 Hur kan barnen ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom?
2020-09-22 När måste banken betala ut arvet?

Alla besvarade frågor (85162)