Fördelning av arv vid efterlevande makes bortgång

2018-11-10 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Mina föräldrar har två barn tillsammans. Jag och min bror. Vår far har även ett särkullsbarn från ett tidigare förhållande.Hur fördelas arv mellan vår mor, mig och min bror samt halvbror om min far skulle dö först?För att göra det tydligt, ge gärna ett exempel där vi säger att våra föräldrars gemensamma egendom är 100 kr och hur dessa 100 kr fördelas mellan oss all.Blir det ngn skillnad om vår mor skulle gå bort först?Jag tänker att då tillfaller ju en del av arvet vår far. Kommer vår halvbror då få ett större arv än om vår far gick bort först?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i Ärvdabalken (ÄB). Egendom motsvarar den totala förmögenheten, alltså saker och pengar som är kvar efter döden.

Hur arvet fördelas när din far går bort först.

När din far avlider ärver din mor all egendom efter honom, enligt 3 kap 1 § ÄB. Arvet tillfaller henne med fri förfoganderätt. Innebärande att hon inte kan testamentera bort egendomen som tilldelats henne i arv efter din far. Då egendomen är reserverade till dig och din bror. Särkullsbarnet från din fars tidigare förhållande får däremot ut sin arv direkt efter din fars död. Din fars egendom skall delas lika mellan hans tre barn, dvs. du, din bror och särkullsbarnet. Säger vi att din far har 50kr i egendom efter sin död, skall dessa 50kr delas mellan er tre lika. Dvs. 50/3 = 16.66kr. Skillnaden är att din mor ärver din och din brors arv, medan din halvbror får ut sina 16.66kr direkt.

Hur arvet fördelas när din mor går bort först.

Eftersom din din halvbror inte är barn till din mor kan inte han ärva henne. Det innebär alltså att din halvbror inte får någon del vid din mors bortgång, enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Säger vi att även din mor har 50kr i tillgångar, ärver din far dessa. Din far kan heller inte testamentera bort dessa 50kr. Eftersom din mor endast har två barn, dvs. du och din bror får ni hälften var av hennes tillgångar, dvs. 50/2 = 25kr var. Tillgångarna får ni däremot när även er far går bort.

Prisbasbeloppet

Dessutom vill jag nämna prisbasbeloppet som framgår av 3 kap. 1 § 2 stycket. Ärvdabalken. Där det framkommer att en make efter den andra makens död ska ha egendom som motsvarar minst 4 prisbasbelopp. Enligt SCB(Statistiska Centralbyrån) så är prisbasbeloppet 45 500 kr vilket innebär att maken minst ska ha 182 000 kr kvar efter den andre makens död. Dessa egendomar kan den efterlevande maken göra vad den vill med.

Det innebär alltså att arvingarnas, dvs. du, din brors och din halvbrors arv kan komma att minskas för att tillgodose den efterlevande makens rätt att få fyra prisbasbelopp värt av tillgångar, dvs. 182 000kr.

Hur arvet fördelas om båda föräldrarna gått bort

Säger vi att era föräldrars gemensamma egendomar är 100kr och de båda gått bort, ska en fördelning av egendomarna ske mellan barnen. Som jag ovan nämnde får ni alla tre 16.66kr var genom din fars egendomar. Genom din mor får du och din bror 25kr var.

Slutligen, får du och din bror 25 + 16.66 = 41,66kr var genom en fördelning av dina föräldrars gemensamma tillgångar. Din halvbror får endast 16,66kr från sin egna fars tillgångar. Din halvbror kan inte ärva din mor.

Din halvbror kan välja att inte ta ut sin del när er gemensamma far dör, enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Han kan tillsammans med dig och din bror vänta tills er mor går bort, även om han inte har någon skyldighet enligt lagen att göra det. Det finns ingen fördel med att vänta utan det kan för det mesta anses vara schysst i förhållande till er.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (574)
2019-03-20 Arvsfördelning utan bröstarvingar och med halvsyskon
2019-03-17 Kvotdelen vid arvsskifte med exempel?
2019-03-16 Hur fördelas efterarv?
2019-03-10 Vilka är efterarvsberättigade och hur räknas andelen som går i efterarv ut?

Alla besvarade frågor (66900)