Fördelning av arv vid efterlevande makes bortgång

2018-10-30 i Efterarv
FRÅGA
Man avled och efterlämnade maka och 1 gemensamt barn samt 2 särkullbarn ett efter makan och ett efter maken. Särkullbarnet efter maken gjorde ett arvsavstående i bouppteckningen efter den avlidne maken. Makan satt kvar i orubbat bo. Nu är makan avliden. Hur fördelas kvarlåtenskapen?Testamenten finns ej. Ej heller enskild egendom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln vid arv är att en arvlåtares barn ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en efterlevande make ärver denna med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Den förste avlidnes särkullbarn har däremot rätt att direkt få ut sitt arv men kan också precis som i detta fall avstå till förmån för den efterlevande maken (se 3 kap. 9 § ÄB). Att särkullbarnet avstår sin arvslott till förmån för den efterlevande maken innebär att särkullbarnet precis som det gemensamma barnet istället få ut ett efterarv när också den efterlevande maken gått bort.

När arvskifte ska hållas efter den efterlevande maken ska först efterarv delas ut. Arvingarna som har rätt till efterarv ska i regel dela på hälften av den efterlevande makens bo dvs den hälft som utgör arv från den först avlidne maken (se 3 kap. 2 § ÄB). Om efterlevande makes bo överstiger det värde det hade vid den först avlidne makens bortgång och ökningen beror på arv, gåvor, testamente eller förvärvsarbete ska den ökningen avräknas från boet innan hälftdelningen görs (se 3 kap. 4 § ÄB). Även efterlevande makes eventuella enskilda egendom ska avräknas från boet innan delning. Efterarvingarna ska därmed ha rätt till samma andel som de skulle haft om arvskifte efter den först avlidne maken skett direkt vid dennes bortgång.

I detta fall har både den först avlidne makens särkullbarn och det gemensamma barnet rätt till efterarv och ska därmed ha varsin fjärdedel av värdet i den efterlevande makens bo. När efterarv har skiftats ut ska den kvarvarande delen av efterlevande makens bo delas mellan dennes arvingar dvs dennes särkullbarn och det gemensamma barnet.

Slutfördelningen torde därmed bli så att ¼ tillfaller förste avlidnes särkullbarn ¼ tillfaller efterlevande makes särkullbarn och resterande ½ tillfaller det gemensamma barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89786)