FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte05/12/2016

Fördelning av arv, och livförsäkring utan förmånstagare

Hej Min svärmor har gått bort. Nu undrar vi hur arvet fördelas. Har försökt läsa på nätet men det mest känns som rena Grekiskan när man försöker tolka lagtexten. Svärmor var gift och dom har två gemensamma barn. Inget testamente finns upprättat och ingen förmögenhet finns heller, hus eller bilar. Det finns en livförsäkring som vi inte kan se att det är skriven någon förmånstagare på. Det vi har pratat om är att maken ärver hälften av svärmor och att barnen får dela på den andra hälften. Eller ärver maken allt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag uppfattar två frågeställningar:
- Vad gäller angående livförsäkringen?
- Hur ska arvet efter din svärmor fördelas?

Gällande livförsäkringen ska det utfallande beloppet helt enkelt anses ingå bland din svärmors tillgångar som ett kontantbelopp, eftersom det inte satts in någon förmånstagare. Detta belopp ska räknas med i samband med bodelning och fördelning av arv. (Försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 § första stycket motsatsvis)

Med anledning av din svärmors bortgång, ska först makarnas gemensamma egendom fördelas mellan dem genom bodelning. (Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §) Här ska alltså livförsäkringsbeloppet ingå.
Som huvudregel ska egendomen delas lika mellan dem (enligt Äktenskapsbalken 11 kap. 3 §), och den halva som tilldelas din svärmor är det som utgör arvet efter henne.

Bestämmelser om fördelning av arv finns i Ärvdabalken (ÄB).
Eftersom de två barnen är din svärmors närmsta arvingar, och så kallade bröstarvingar, ska arvet fördelas lika mellan dem och de har alltså rätt till hälften var. (ÄB 2 kap. 1 §) Till följd av att din svärmor var gift med barnens andra förälder, har denna däremot en makesrätt vilket betyder att hela arvet ska tilldelas maken. (ÄB 3 kap. 1 § första stycket) Maken får ett slags företräde i barnens delar av arvet.
Därmed får maken både hälften av makarnas gemensamma egendom vid bodelningen, och den andra hälften i makesarv.

Barnen får i sin tur en efterarvsrätt till arvet från deras mor, vilket betyder att de får ut arvet när deras andra förälder går bort. (ÄB 3 kap. 2 § första stycket) Då ska även arvet efter den andra föräldern fördelas lika mellan dem på samma sätt som ovan.

Sammanfattning:
- Livförsäkringen ska ingå bland din svärmors tillgångar vid bodelningen och fördelningen av arvet.
- Hela arvet ska tilldelas din svärmors make. Barnen får ut hälften var av arvet när maken går bort, då får de även ut hälften var av arvet från denna förälder.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?