Fördelning av arv och efterarv

2017-09-26 i Efterarv
FRÅGA
Hej, min far var tidigare gift och har barn i sitt tidigare äktenskap. När han avled valde hans barn (mitt halvsyskon) att inte ta ut sin arvslott. Min mor hade mer tillgångar än min far vid hans bortgång och i bouppteckningen/boförrättningen framgår att hon begärt att få behålla hela sin andel av giftorättsgodset. Nu har min mor avlidit. Hur ska vi hantera hennes andel respektive det av fars andel som finns kvar? I fars bouppteckning definieras jag som efterarvinge och mitt halvsyskon som dödsbodelägare. Hur ska mitt halvsyskon definieras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att varken du eller ditt halvsyskon har några andra syskon. Jag utgår också ifrån att din far inte ärvde något från sin tidigare fru.

Hur andelen från din far ska hanteras

När din far avled efterlämnade han egendom som din mor ärvde. Eftersom ditt halvsyskon valde att inte ta ut sin arvslott direkt ska du och halvsyskonet dela lika på den andel av din mors kvarlåtenskap som kommer från din far. Du ska ensam ärva den andel som kommer från din mor.

Den andel som kommer från din far är samma andel som utgjorde din mors egendomsmassa direkt efter att hon hade ärvt från din far (3 kap. 2 § 3 st. ÄB). Exempel:

Din mor ägde tillgångar värda 1 000 000 vid din fars död. Hon ärvde tillgångar värda 500 000 från din far. Hennes tillgångar blev därför värda 1 500 000 direkt efter arvet. Det innebär att 1/3 av hennes tillgångar kommer från din far (500 000 / 1 500 000).

Om din mor då skulle ha tillgångar värda 2 400 000 kr vid sin död skulle 1/3 av detta enligt huvudregeln betraktas som att det kom från din far, alltså 800 000. Detta förutsätter dock att ökningen inte beror på att din mor har arbetat, fått ett arv eller en gåva. En sådan ökning ska inte gynna din fars andel av kvarlåtenskapen.

De 800 000 fördelas sedan på dig och ditt halvsyskon så att ni får 400 000 var. Du får sedan dessutom 1 600 000 (2 400 000 – 800 000) från din mor. Den slutgiltiga fördelningen blir alltså att ditt halvsyskon får 400 000 och att du får 2 000 000 i detta exempel.

Hur ditt halvsyskon ska definieras

Ni är båda dödsbodelägare i din mors dödsbo eftersom ni båda har arvsrätt till kvarlåtenskapen efter henne (18 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning och råd

Den andel som kommer från din far är samma andel som utgjorde din mors egendomsmassa direkt efter att hon hade ärvt från din far, som huvudregel. Du och ditt syskon ska sedan dela lika på andelen efter din far, och du ska dessutom få hela andelen efter din mor. Ni är båda dödsbodelägare i dödsboet efter din mor.

Om ni behöver hjälp med att upprätta bouppteckningen och ett giltigt skiftesavtal rekommenderar jag att ni anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr i timmen. Om ni är intresserade av detta kan ni kontakta mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.

Mvh

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (793)
2021-08-02 Kan jag testamentera så min makes barn ärver efter mig utan att mitt syskon har rätt till efterarv?
2021-07-29 Hur fördelas efterarvet?
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt

Alla besvarade frågor (94603)