Fördelning av arv och bröstarvinges laglott

2015-05-18 i Laglott
FRÅGA
Hej! jag har en fråga om arvfördelning. Om min pappa äger en bil värd 100 000 kr och ett hus värd 700 000 kronor och har 400 000 kr i hans bo och han vill ge sin bil till mig och huset till min syster, och han skriver det i sitt testamente. Sedan vill ha fördela de 400 000 kr på hälften till oss, måste min syster gå mig pengar eftersom hon i slutändan får ett värde på 900 000 kr och jag endast 300 000kr även fast min pappa skrivit att han vill fördela sitt arv så här?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om arvsfördelningen finns i ärvdabalken. Utgångspunkten är att arvlåtarens barn får lika mycket av tillgångarna, se 2:1 ärvdabalken. Arvlåtaren kan dock välja att testamentera sin egendom och därmed justera fördelningen av tillgångarna. Den som vill upprätta ett testamente ska göra detta skriftligen och i två vittnens närvaro enligt 10:1 ärvdabalken.

Däremot kan en bröstarvinges laglott inte testamenteras bort. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen egentligen skulle ha, se 7:1 ärvdabalken. För att få ut laglotten måste arvingen enligt 7:3 ärvdabalken påkalla jämkning av testamentet.

Vi gör nu detta mera konkret och beräknar din pappas tillgångar. Kvarlåtenskapen uppgår i dagsläget till 100 000 kr (bil) + 700 000 kr (hus) + 400 000 kr = 1 200 000 kr. Hälften (eftersom ni är två syskon) av 1 200 000 kr är 600 000 kr och alltså din arvslott. Hälften av din arvslott är 300 000 kr och därmed din laglott som inte kan testamenteras bort. Om din pappa skulle testamentera så som han har sagt så blir du tillgodosedd din laglott om 300 000 kr och därmed behöver det inte ske någon justering av arvet mellan dig och din syster.

Med vänliga hälsningar

Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81748)