Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru

FRÅGA
Vi är ett gift äldre par, jag har äktenskapsförord med enskild egendom, har 1 gemensamt barn och båda har ett barn innan vårt äktenskap. Har s.k inbördes testamente där vi båda her den andra sitt giftorätsgods utan att inkräkta på laglotterna. Vet att vår gemensamma dotter får vänta på sitt farsarv tills min hustru också har gått bort men vad gäller för min enskilda egendom som ju inte omfattas av testamentet, Får gemensamma barnet ut sin halva av detta vid min död eller tillfaller också detta till min hustru??Tacksam för ett klarläggande svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämpliga lagar

Eftersom din fråga berör bodelning och arv så blir äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga.

Bodelning

Ett äktenskap anses upplöst när den ena maken dör (1 kap. 5 § ÄktB). Detta innebär att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, det vill säga allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord kommer ert giftorättsgods att läggas samman, skulder avräknas och därefter fördelas lika mellan er (11 kap. 1-3 § ÄktB).

Fördelning av arv

Din kvarlåtenskap utgörs av hälften av det totala giftorättsgodset som du erhåller genom bodelningen tillsammans med all din enskilda egendom. Enligt lag är det dina bröstarvingar, det vill säga dina barn, som ska dela på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom du har testamenterat bort allt giftorättsgods så kommer i praktiken enbart din enskilda egendom att fördelas mellan dina två barn. De har dock alltid rätt till sin så kallade laglott, det vill säga hälften av det arv som enligt lag skulle ha tillfallit dem (vilket i ditt fall blir ¼ av din kvarlåtenskap) (7 kap. 1 § ÄB).

När man är gift har den efterlevande maken/makan rätt att ärva före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn (det vill säga ditt barn från innan äktenskapet) har dock alltid rätt att direkt få sitt arv men kan till förmån för den efterlevande maken/makan välja att avstå arvet och istället tillsammans med de gemensamma barnen ta del av efterarvet när den efterlevande går bort (3 kap. 1, 2 och 9 § ÄB). Det som den efterlevande maken/makan ärver före barnen ärver denna med fri förfoganderätt vilket innebär att denne får förfoga fritt över egendomen, med undantag för att testamentera eller ge bort den (3 kap. 2 § ÄB).

I praktiken kommer således din enskilda egendom att fördelas lika mellan dina två barn. Er gemensamma dotter kommer behöva vänta på sitt arv till förmån för den efterlevande. Ditt särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv (vilket i praktiken blir hälften av din enskilda egendom) direkt om han eller hon så önskar.

Sammanfattning

När en make går bort ska bodelning förrättas. I denna ingår allt giftorättsgods. Eftersom du har testamenterat bort allt giftorättsgods till din fru kommer hon vid fördelningen av arvet även erhålla din del av giftorättsgodset. Det som sedan finns kvar att fördela mellan dina barn (eftersom du anger att laglotterna inte är kränkta) är din enskilda egendom. Ditt särkullbarn har då rätt att få ut sitt arv direkt (hälften av din enskilda egendom). Din fru kommer dock att ärva innan ert gemensamma barn som därför inte kommer få ut något arv alls vid din död. Det går att testamentera bort denna rätt för den efterlevande under förutsättning att denne efter din bortgång får egendom, tillsammans med den egendom som denne erhöll vid bodelningen (det vill säga hälften av giftorättsgodset) samt dennes enskilda egendom, som motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). I dagsläget innebär detta ca 190 000 kr.

Om du behöver mer hjälp kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är du intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96515)