Fördelning av arv när det finns ett testamente

2021-01-28 i Testamente
FRÅGA
Min morbror avled för 2 veckor sedan, han hade en sambo, men inte några barn, det finns ett testamente, där det står att sambon ska erhålla all kvarlåtenskap efter den som avlider först, efter bådas död ska kvarlåtenskapen delas på bådas syskonbarn, vår mamma lever fortfarande. Jag skulle vilja ha en förklaring på testamentet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB.

Hur ska arv fördelas?

I ärvdabalkens 2-3 kapitel finns bestämmelser om hur arv ska fördelas efter det att en person har avlidit, en så kallad arvsordning. Arvsordningen säger till exempel att det i första hand är den avlidnes barn/barnbarn som ska ärva denne avlidne (2 kapitlet 1 § ÄB), i andra hand den avlidnes föräldrar om dessa fortfarande är i livet (2 kapitlet 2 § första stycket ÄB) osv. Man behöver dock inte följa arvsordningen utan om det skrivs ett testamente så ska arvet fördelas enligt detta istället. Har den avlidne inga barn så kan alla tillgångar testamenteras bort. Om den avlidne har barn kan dock inte allt testamenteras bort eftersom ett barn alltid rätt har till sin så kallade laglott, vilket är hälften av det som barnet skulle fått ut om den vanliga arvsordningen hade följts (7 kapitlet 1-3 § ÄB).

Som jag förstår det så har din morbror inga barn och jag kommer utgå från att hans sambo inte heller har några barn.

Förklaring av testamentet

Din morbror och hans sambos testamente innebär att din morbrors sambo kommer ärva allt efter din morbror. När din morbrors sambo sedan dör kommer arvet efter hen att delas lika mellan din morbrors syskonbarn och din morbrors sambos syskonbarn.

Sammanfattning

I enlighet med testamentet så kommer din morbrors sambo ärva allt efter din morbror. När sambon sedan avlider kommer din morbrors syskonbarn och sambons syskonbarn få dela på arvet efter sambon (detta gäller förutsatt att din morbrors sambo inte har några barn). Eftersom det finns ett testamente så ska arvet delas ut enligt det, att er mamma fortfarande lever påverkar alltså inte arvsfördelningen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Mvh

Sanna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96584)