Fördelning av arv när både barn och barnbarn till den avlidne ska ärva

2019-11-22 i Bröstarvinge
FRÅGA
Har fundering på min mormor och hennes systers dödsbo. Det står att de äger markerna gemensamt, då borde väl alla arvingarna också äga markerna gemensamt.Min mormor hade 7 barn och en är kvar i livet, vi barnbarn ärver efter de 6 barnen som ej är i livet längre. Vi är många. När det gäller mormors syster är de bara två arvingar. Är det så att de två delar på 50% från mormors syster och vi 10 st på (7 delar) efter mormors barn På övriga 50% delen?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar utgår jag från att det inte finns något testamente.

Varje gren taga lika lott

De som ärver i första hand är den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Detta är barnen till den avlidne. Har barnet avlidit ska barnbarnen dela på det avlidna barnets lott (2 kap. 1 § ÄB). Varje "gren", alltså varje barn, ska få lika stor andel av boet. Om ett barn avlider ska barnbarnen till den avlidne (alltså barnen till det avlidna barnet) få lika stor del av barnets andel i boet.

Bedömningen i ditt fall

Eftersom din mormor och hennes syster äger markerna till 50% var (som jag tolkar din fråga) kommer halva markerna tillfalla din mormors arvingar och halva markerna till din mormors systers arvingar. Det framgår inte vilka arvingar det är på din mormors systers sida (alltså om det är barn till henne eller syskon osv.) därför går det inte att säga om de kommer dela lika på hennes 50 procent eller inte. Arvet efter din mormor kommer först delas upp på sju delar (barnens andelar), barnet som är i liv kommer få 1/7 av din mormors andel. Eftersom de andra barnen är avlidna kommer barnbarnen få deras del. Om vi säger att det finns två barnbarn efter samma barn ska dessa dela på barnets sjundedel, de kommer alltså få (1/7)/2=1/14. Om det är tre barn efter samma avlidna barn kommer de få (1/7)/3=1/21 osv.

Sammanfattning

Din mormors 50% kommer hennes arvingar få dela på och din mormors systers 50% kommer hennes arvingar få dela upp mellan sig enligt reglerna i ärvdabalken. Ni kommer alltså inte äga lika mycket var av markerna.

Hoppas det var någorlunda begripligt. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (393)
2020-07-31 Ärver bröstarvingar lika mycket?
2020-07-30 Ge bort eller testamentera bort en fastighet till endast ett barn.
2020-07-29 Bröstarvinges arvsrätt
2020-07-05 Vem ärver efter morfar?

Alla besvarade frågor (82592)