Fördelning av arv när arvlåtaren har en bröstarvinge

2020-05-18 i Laglott
FRÅGA
Om jag vill fördela min kvarlåtenskap till min son och mina 2 barnbarn hur mycket får sonen och hur mycket får mina barnbarn vardera?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du inte nämner något om en make eller maka som fortfarande är i livet kommer jag när jag besvarar din fråga utgå från att du inte har någon levande make eller maka. Dessutom utgår jag från att du inte har några barn utöver den son du nämner i din fråga.

Din son har rätt till laglott

Din son är din närmaste arvinge och kommer, om du väljer att inte upprätta ett testamente, att ärva all din kvarlåtenskap, vilket framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken. Detta kan du dock ändra på genom att upprätta ett testamente där du anger hur stor andel av din kvarlåtenskap som du vill att din son respektive dina barnbarn ska erhålla. När du väljer att testamentera bort din kvarlåtenskap till någon annan än en bröstarvinge, alltså ett barn som fortfarande är i livet, måste du dock förhålla dig till dennes rätt till laglott.

Ett enkelt räkneexempel

Laglotten består av hälften av den arvslott som din son har rätt till enligt lag. Detta anges i 7 kap. 1 § ärvdabalken. Som tidigare angavs har din son enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken rätt till hela din kvarlåtenskap. Om vi utgår från att din kvarlåtenskap består av 100 000 kr kommer din son alltså ha en lagstadgad rätt till hälften av denna, alltså 50 000 kr. De övriga 50 000 kr som återstår av din laglott, kan du alltså fritt fördela mellan dina två barnbarn.

Dina barnbarn kan ärva dig även om du inte upprättar ett testamente

På samma sätt som din son är din bröstarvinge är dina barnbarn din sons bröstarvingar. Så länge han inte redan är gift, gifter sig eller upprättar ett eget testamente kommer dina barnbarn alltså att ärva hela hans kvarlåtenskap. Om han däremot redan är gift eller väljer att i framtiden gifta sig med mamman till dina barnbarn kommer hon att ärva hela din sons kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Dina barnbarn kommer istället att ha en efterarvsrätt, som innebär att dem kommer att ha en rätt att få ut den del av mammans kvarlåtenskap som härstammar från deras pappa vid hennes bortgång. Detta framgår av 3 kap. 2 § ärvdabalken.

Om din son istället gifter sig med någon som inte är mamman till dina barnbarn kommer dina barnbarn ha rätt att erhålla sin laglott redan när din son avlider, och behöver då inte vänta med att ta ut sitt arv tills att den efterlevande maken eller makan avlider.

Avslutande summering

Din son kommer att ha rätt till åtminstone hälften av din kvarlåtenskap. Om du vill fördela resten av din kvarlåtenskap kommer du att behöva upprätta ett testamente. Det är i ditt testamente du anger hur stor del av din kvarlåtenskap som ska tillfalla dina barnbarn.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95746)