Fördelning av arv mellan tre syskon

Tre syskon ärver sin förälder ett syskon erhåller ett fordon på sin arvslott värde 30000kr. Ska då de två andra få ut 30000kr på sin arvslott och efter det fördelar man resterande på tre?

Lawline svarar

Hej och tack för du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.


Din fråga innehåller inte jättemycket information om vad för situation som ligger bakom din fundering eller vilka övriga omständigheter det finns att ta hänsyn till. Det blir därför svårt för mig att verkligen utforma svaret specifikt för din situation. Jag kommer därför att berätta vad som gäller allmänt för syskon som ärver sin förälder. Då du inte nämnt någon om testamente utgår jag från att något sådant inte finns. Du har inte heller nämnt något om att den här föräldern skulle ha varit gift eller att den haft en sambo. Jag kommer därför inte heller ta med några sådana aspekter i mitt svar.


Egendomen skall delas lika

Huvudregeln för arv är att arvlåtarens (alltså den som avlidit vars egendom nu skall fördelas) egendom fördelas i lika delar mellan dennes barn (2 kap. 1 § Ärvdabalken). I det här fallet skall alltså arvlåtarens egendom delas upp i tre lika stora ”högar”. Det finns dock inga regler som man kan ta hjälp av för att bestämma exakt vad som skall ingå i respektive hög. Att bestämma detta är i grunden upp till arvtagarna (i det här fallet de tre syskonen) att komma överens om.


I det här fallet förstår jag att den avlidne lämnat bland annat en bil värd 30 000 kr efter sig. Det finns två grund-alternativ för hur man skall hantera denna. Det ena av dessa har du själv redan beskrivit: man kan låta ett av de tre syskonen ta bilen värd 30 000 och låta de andra två få annan egendom eller pengar till ett värde av 30 000 kr var. Det andra alternativet är att alla tre syskonen fortsätter äga bilen tillsammans.


I sak har du alltså helt rätt. Om det ena syskonet får bilen värd 30 000 kr skall de andra syskonen få ut något annat som är värt 30 000 kr. Vid själva arvskiftet (fördelningen av egendomen mellan arvtagarna) ser man det visserligen inte som att man delar ut bilen och kompenserar de övriga syskonen först för att därefter dela övrig egendom på tre. Man delar ut all egendom på en gång. Som tankemodell fungerar det dock alldeles utmärkt att tänka sig att bilen tas först och därefter resterande egendom, resultatet blir ju detsamma.


Råd för fortsatt handlande

Eftersom jag som sagt inte vet riktigt i vilket syfte du ställt din fråga är det svårt att säga exakt vad du borde göra eller om du ens behöver göra något. Jag kommer därför uttrycka mig väldigt allmänt även i denna del av mitt svar.


Generellt sett är det oftast mycket enklare att hantera och fördela ett arv om man är överens. Det bästa för syskonen vore alltså att de pratar ihop sig och kommer överens om hur de vill göra med bilen och övrig egendom.


Om syskonen av någon anledning inte skulle kunna komma överens kan man ansöka i domstol om att en så kallad boutredningsman skall tillförordnas (19 kap. 1 § Ärvdabalken). Det räcker att ett av de tre syskonen ansöker om detta. Någon motivering till varför behövs inte. Boutredningsmannen kommer sedan sköta förvaltningen av dödsboet och den avlidnes egendom istället för syskonen.


Avslutningsvis vill jag åter en gång tacka för att du valt att vända dig till oss här på Lawline med dina funderingar. Jag hoppas att jag trots det ganska allmänt hållna svaret lyckats räta ut dina frågetecken. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa en ny fråga på vår hemsida. Lycka till nu.


Med vänliga hälsningar

Emanuel Löfdahl

Emanuel LöfdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”