Fördelning av arv mellan syskon till avlidna makar

Fråga - Hur skall arvet efter M fördelas?

Jag ställer min fråga som ett exempel, tror den blir enklast så. Alla siffror är fiktiva.

M och P är gifta sedan 1961 och har inga barn, varken egna eller särkullbarn.

De har inte skrivit något testamente.

P avlider 2010 och bouppteckningen visar att Ps tillgångar = 1 milj. och Ms 2 milj. Tillsammans 3 milj.

Av detta belopp är 400’ taxeringsvärdet på en skogsfastighet ägd ½ var, d v s 200’ på vardera.

Vid bouppteckningen begär M att Äktenskapsbalkens paragraf 12:2 skall tillämpas.

M ärver alla Ps tillgångar inkl. ½ skogsfastigheten och blir ensam ägare till den.

2016 dör M och bouppteckningen visar att Ms tillgångar är 3,3 milj. varav skogsfastighetens taxeringsvärde är 600’. Skogsfastigheten sälj för 1,2 milj. Tillgångarna blir då 3,9 milj.

Skatt och andra omkostnader gör att arvingarna har kvar 3,6 milj. att fördela.

Dödsboet/arvingar är 6 syskon till M och 3 syskon till P (i verkligheten 5 syskonbarn till P).

Med hänsyn till paragraf 12:2, hur skall arvet fördelas (3,6 milj.)? Vilken summa tillfaller Ms resp. Ps arvingar? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Enligt efterarvsrätten som framgår av 3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken (ÄB) (1958:637) ärver syskon till den först avlidne maken hälften (som huvudregel) av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes död. Eftersom den efterlevande maken begärt jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB har denne erhållit annan andel än hälften vid bodelningen efter den först avlidne, dvs. 2/3. Syskonen ska därför ta del av 1/3 av den efterlevande makens kvarlåtenskap.

3 600 000 / 3 = 1 200 000 kr ska fördelas mellan syskonen till den först avlidne maken, dvs. P:s syskon. Denna egendom ska fördelas lika mellan dem enligt 2 kap. 2 § andra stycket ÄB. Detsamma gäller för M:s syskon som har att dela på ett arv motsvarande 2/3 av den totala kvarlåtenskapen, dvs. 2 400 000 kr.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000