Fördelning av arv gällande hus som är giftorättsgods

2016-12-03 i Arvsskifte
FRÅGA
Min make och jag har äktenskapsförord, dock har är huset vi bor i giftorättsgods, jag har lagfart på halva huset, som jag fått i gåva av maken. Maken har lagfart på andra halvan. Hur fördelas arvet på huset när tex maken avlider?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 23 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken (ÄB) här stadgas att om den avlidne personen var gift så ska bodelning ske innan arvskifte görs. Om din make således dör, ska bodelning ske innan hans kvarlåtenskap skiftas. I bodelningen ska enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) här makarnas giftorättsgods ingå. Detta medför således att huset, som ni innehar som giftorättsgods, kommer att ingå i den framtida bodelningen om din make avlider. Detta gäller även om du skulle avlida först. Eftersom ni äger halva huset vardera så är det denna fördelning som kommer att ligga till grund för beräkningen av hur mycket giftorättsgods ni har var för sig. Värdet av giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, kommer sedan att delas lika er emellan enligt 11 kap. 3 § ÄktB här . När bodelningen är gjord kommer du som efterlevande maka att ärva din makes kvarlåtenskap eftersom ni var gifta, vilket går att utläsa av 3 kap. 1 § ÄB här .

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (615)
2021-01-22 Vem ärver när en förälder har gift om sig?
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?

Alla besvarade frågor (88398)