Fördelning av arv efter utländsk fru

FRÅGA
Min utländska fru avled, vi har inga gemensamma barn, jag har 2 barn sedan tidigare, men hon var barnlös.Jag ärvde en livförsäkring genom hennes fackförbund, som inte ska tas upp som tillgång,men den ska noteras i bouppteckningen.Ska hennes syskon kallas till bouppteckningen de bor i Asien och kan inte åka hit.kommer hennes syskon att ärva dessa livförsäkringar när jag avlider?Hon har inte många kronor kvar efter begravning och omkostnader.Jag har ett testamente som fråntar henne någon som helst andel i min ärvda fastighet.Jag har en känsla av att det kommer att bli komplicerat med bouppteckning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vilket lands regler ska tillämpas?

Huvudregeln är att frågor om arv normalt prövas i landet där den avlidne vid sin död hade sin hemvist (det finns dock vissa undantag som jag återkommer till nedan). Hemvisten är enkelt uttryckt det land där personen – i det här fallet din fru – bodde. Eftersom du inte skrivit något om var hon bodde kommer jag att redogöra för vad som skulle gälla dels om hon hade hemvist i Sverige och dels vad som skulle hända om hon hade hemvist i ett annat land.

OM DIN FRU HADE HEMVIST I SVERIGE

Utgångspunkten är att som ovan nämnt att arv med internationell anknytning avgörs och fördelas enligt de regler som gäller i det land där den avlidne hade sin hemvist. Det innebär att även om din fru hade utländskt medborgarskap, så kommer arvet efter henne att fördelas enligt svenska regler om hon var bosatt här. Till denna huvudregel finns dock ett par undantag, nämligen:

1) om din fru hade ett testamente där hon uttryckt att hon vill få sitt arv fördelat enligt reglerna i det land hon var medborgare. I så fall har hon rätt att få det och man får titta på det specifika reglerna i det landet för att se hur arvet ska fördelas.

1) om det av samtliga omständigheter framgår att din fru vid sin död hade närmare anknytning till ett annat land. Då kan lagen i det landet tillämpas istället.

Din frus livförsäkring och övriga tillgångar tillfaller som huvudregel dig

Om inget undantag är tillämpligt så är det den svenska Ärvdabalken (ÄB) som kommer reglera arvet. Eftersom din fru inte har några egna barn och ni varit gifta kommer du att ärva alla hennes tillgångar , enligt 3 kap 1 § ÄB. Detta inkluderar som huvudregel också hennes livförsäkring. Undantaget är om hon valt någon annan som förmånstagare till försäkringen, så som sina syskon. Har hon inte angett någon särskild förmånstagare kommer försäkringsersättningen tillfalla dig.

Kommer din frus syskon att ärva?

Din frus syskon kommer inte ärva någonting nu (så länge det inte står något annat i ett testamente), men kommer att göra det vid ett senare skede enligt 3 kap 2 § ÄB. Rent praktiskt ser det ut som så att du ärver din fru nu med fri förfoganderätt. Det innebär att du får använda tillgångarna efter henne som du vill, med undantag för att du inte får testamentera eller i gåva ge bort pengarna som tillhör arvet efter din fru. Däremot får du använda pengarna som dina egna och spendera dom under din resterande livstid. Den dag du sedan avlider har din frus syskon rätt att få ut den del av ditt arv som motsvarar arvet efter din fru.

Behöver din frus syskon kallas till bouppteckningen?

Din frus syskon kommer att kallas till bouppteckningen. Däremot finns det ingen skyldighet för syskonen att närvara. Vill syskonen inte närvara måste de dock skriva under ett kallelsebevis och intyga att de blivit kallade men inte avser att närvara. De har också rätt att kräva en kopia av bouppteckningen när den är klar.

Vad gäller din fastighet?

Jag utgår från att ni inte har något äktenskapsförord som gör fastigheten till din enskilda egendom. Har ni det så gäller detta.

Huruvida din fastighet kommer att förbli din enskilda vid en bodelning beror på vad som var villkoret då du ärvde fastigheten. Ärvde du den med villkoret att det skulle vara din enskilda egendom så kommer den att ses som det. Finns däremot ingenting villkorat om detta räknas den som giftorättsgods (er gemensamma).

OM DIN FRU HADE HEMVIST I ETT ANNAT LAND ÄN SVERIGE

Om din fru istället hade hemvist i ett annat land än Sverige kommer frågor om arv och bouppteckning antagligen att göras där. Det blir då det landets lagar som styr bouppteckning och fördelning av arv. Eftersom jag inte vet vilket land det i så fall skulle röra sig om kan jag inte berätta hur reglerna i ett sådant fall ser ut.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig imorgon torsdag vid 10:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (826)
2019-05-25 Vem är skyldig att betala skulderna vid ett dödsfall?
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?

Alla besvarade frågor (69295)