Fördelning av arv efter avliden sambo med hänsyn till testamente

Hej! Jag har en syster som är sambo med en man som omkom för en vecka sedan och vill hjälpa henne via er rådgivning. Dem har inga barn tillsammans men han hade 2 barn sedan tidigare med någon annan. Strax efter olyckan ringde min systers avlidne sambos bror och sa att han var arvsberättigad eftersom min syrra "bara" var sambo och inte gift. Hon försökte förklara för honom att detta inte stämmer eftersom det var hon som var sambo. Hennes avlidne sambo lämnade efter sig egendom till ett värde av 600 000kr. Han skrev även ett testamente att hon skulle ha rätt till 300 000kr som legat. -Detta är så rörigt och jag hoppades på att ni kunde via dessa siffror förklara för mig hur arvet ska fördelas. Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att besvara frågan med utgångspunkt i sambolagen och ärvdabalken.

Enligt svensk rätt så ärver inte sambor varandra och sambolagen ger endast en minimiskydd vid dödsfall, nämligen rätt till ett belopp motsvarande två prisbasbelopp enligt 18 § 2 stycket sambolagen (44 500 x 2 = 89 000 kr) för den efterlevande sambon. Man har dock alltid rätt att testamentera bort sin egendom vilket jag kommer att redogöra för lite längre ner.

Om en sambo avlider så anses samboförhållandet upphört enligt 2 § sambolagen. Om ett samboförhållande upphör så ska bodelning göras om någon av samborna begär det enligt 8 § sambolagen. Vidare framgår det av 18 § sambolagen att en bodelning ska göras om ena sambon avlidit och om den efterlevande sambon begär det. I bodelningen så ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå enligt 3 § sambolagen.

Du nämner i frågan att din systers avlidne sambo lämnade egendom efter sig till ett värde av 600 000 kr samt att han hade två stycken särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande. Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken så är den avlidnes barn bröstarvingar och de ingår alltså i den så kallade första arvsklassen. I arvsrätten så är det så att om det finns arvingar i den första arvsklassen så tar dessa hela arvet trots att det kanske finns arvingar i andra och tredje arvsklassen. Den avlidnes bror tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kapitlet 2 § ärvdabalken. Men i och med att det nu finns arvingar i den första arvsklassen, alltså barn till den avlidne, så tar dessa hela arvet.

Man har dock alltid rätt att testamentera bort sin egendom enligt 9 kapitlet ärvdabalken vilket också din systers avlidne sambor har gjort i det här fallet. Dock så har bröstarvingar alltid rätt att kräva ut sin laglott som är halva arvslotten enligt 7 kapitlet 1 § ärvdabalken. Detta hade dock bara blivit aktuellt om din syster avlidne sambo hade testamenterat bort hela sin egendom på 600 000 kr till sin efterlevande sambo. I det här fallet så har ju din systers avlidne sambo bara testamenterat bort halva sin egendom till sin efterlevande sambo.

För att sammanfatta det hela så kommer alltså den avlidne sambons bröstarvingar, det vill säga dennes två barn, att ärva 300 000 kr av egendomen. Den efterlevande sambon, alltså din syster, kommer att ärva resterande 300 000 kr av egendomen med hänsyn till testamentet. Alltså kommer den avlidnes bror inte att ärva något av egendomen.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra KristoferssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning