Fördelning av arv då det finns efterlevande maka, gemensamt barn och särkullbarn.

2015-08-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Min far gick bort för en tid sedan. Han var gift med min mor. Min far hade två tidigare barn med en annan kvinna. Ett av dessa barn har gått bort för några år sedan men hennes son lever. Hur fördelas arvet i andelar (eller procent) i normalfallet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga förstår jag det som att något testamente inte fanns samt att det finns två särkullbarn, varav ett är avlidet men denne efterlämnade ett barn, och att det även finns ett gemensamt barn. Detta är vad jag kommer utgå ifrån i mitt svar.

Barn ärver sina föräldrar enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se här) och tar då lika lott. Finns det tre barn ärver de en tredjedel var utav den avlidnes kvarlåtenskap. Är ett barn dött träder det barnets avkomlingar in i dess ställe vad gäller rätten till arv och efterlämnade det avlidne barnet endast ett barn ärver det alltså den tredjedel som föräldern skulle ha ärvt. Efterlämnar ett avlidet barn flera avkomlingar så delar de på den tredjedel som det avlidna barnet skulle ha ärvt.

Det är dock så att efterlevande make/maka ärver framför gemensamma barn enligt 3 kap. 1 § ÄB (se här). Den efterlevande makan ärver då den del av den avlidnes kvarlåtenskap som det gemensamma barnet har rätt till och det gemensamma barnet har istället rätt till efterarv i vid den efterlevande makens bortgång, se 3 kap. 2 § ÄB (se här). Efterlevande make ärver däremot inte framför särkullbarn, om inte särkullbarnen har avstått sin rätt till arv enligt 3 kap. 9§ ÄB och i sådant fall har rätt till efterarv efter den efterlevande makens bortgång på samma sätt som de gemensamma barnen.

I det här fallet kommer fördelningen av arvet förmodligen fördelas på så sätt att särkullbarnen (för det avlidna särkullbarnet ärver dennes barn istället) ärver en tredjedel var och efterlevande make ärver det gemensamma barnets tredjedel med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att efterlevande make får förfoga över egendomen men inte testamentera bort denna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (584)
2020-09-22 När måste banken betala ut arvet?
2020-09-19 Arvingarna har lika rätt vid arvsskifte
2020-09-11 Har den ena föräldern till minderåriga barn arvsrätt om den andra föräldern avlider?
2020-09-11 Vad händer om en arvinge avlider innan arvskiftet?

Alla besvarade frågor (84306)