Fördelning av arv bland syskon

2015-11-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Vår bror är avliden. 80.000kr ska fördelas mellan ett helsyskon, ett halvsyskon samt tre syskonbarn till annan avliden bror. Hur ska vi fördela pengarna?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Ärvdabalken (ÄB) finns bestämmelser gällande arvsrätten. I första hand är det den avlidnes barn enligt 2 kapitlet 1 § ÄB som ärver. I det fall att barn saknas ska arvlåtarens föräldrar dela lika på arvet enligt 2 kapitlet 2 § ÄB. I det fall att föräldrarna har avlidit är syskon arvsberättigade enligt samma bestämmelse. Syskonen ska då dela lika på sin förälders lott. Har ett syskon avlidit blir det avlidna syskonets barn arvsberättigade enligt 2 kapitlet 2 § ÄB, arvet ska även bland dessa fördelas lika. Halvsyskon är enbart arvsberättigade den lott som skulle kommit deras förälder till del. Halvsyskon har då rätt till lika stor del som de andra syskonen enligt samma bestämmelse.

Detta medför att ena delen av arvet ska fördelas lika mellan dig, din avlidne brors barn samt ditt halvsyskon (en tredjedel var) medan den andra delen ska fördelas lika mellan dig och din avlidne brors barn (hälften var). Sedan får de tre syskonbarnen dela lika på sin fars del.

Hoppas detta var till hjälp!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll