Fördelning av arv

Hej,

Min morbror och jag är dödsbodelägare. Min morbror har ett förskott på arv på 724,747 kronor. De bankmedel som ska delas på är idag 8,051,009.27 kronor. Dödsboet har även en skuld på 1,870,000 kronor.

Min morbror och jag har även lagt ut pengar som vi ska få tillbaka från dödsboet. Min morbrors utlägg uppgår till 13,585 kronor och mina utlägg uppgår till 6,296.

Min fråga är vad blir respektive arvslott och hur ska detta ställas upp korrekt i ett dokument till banken inför arvsskifte?

Varför jag frågar är på grund av att det idag skrivits ett preliminärt arvsskiftes dokument där det står att både min och min morbrors arvslott uppgår till 3,452,878.13 därefter har våra respektive utlägg lagts till och den totala summan för min morbror blir då 3,466,463.13 kronor och min totala summa blir 3,459,174.13. Jag tror dock inte att detta stämmer och tror att min morbrors förskott inte räknats bort från hans arvslott och vill ha korrekta siffror innan jag skriver på någonting.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arv så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Hur ska arvet fördelas?

Jag utgår ifrån att ni har lika rätt i dödsboet eftersom inget annat framgår. Det första som ska göras är därför att avräkna skulden, och kvar blir då 6 181 009, 27 kr. Ur detta får respektive part sitt utlägg. Kvar därefter blir då (6181 009,27 – 13 585 - 6 296) 6 161 128, 27 kr.

Nästa steg är att lägga till förskottet till kvarlåtenskapen (6 161 128, 27 + 724 747), dvs 6 885 875,27 kr (6 kap. 5 § ÄB). Därefter delas detta mellan er och förskottet avräknas från din morbrors lott (6 kap. 1 § ÄB). Således blir din del 3 442 937,64 kr och din morbrors (3 442 937,64 – 724 747) 2 718 190, 64 kr.

Respektive parts totala del (inklusive utlägg blir därför):

Din: 3 442 937,64 + 6296 = 3 449 233,64 kr

Din morbrors: 2 718 190, 64 + 13 585 = 2 731 775, 64kr

(Detta blir samma summa totalt som när skulden avräknats från kvarlåtenskapen).

Sammanfattning

Uträkningen för hur arvet ska fördelas hittar du ovan. Detta resulterar i att du ska få 3 449 233,64 kr och din morbror 2 731 775, 64kr, vilket är vad ni ska ange i arvskifteshandlingarna.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”