Fördelning av arv

2020-11-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Uppdelning arv:1961 gifte sig en man och en kvinna, de fick ett gemensamt barn (1). Kvinnan hade två barn (2,3) tidigare med två olika män. Mannen ägde en skogsgård och kvinnan ägde ett hus vid giftermålet. 1991 övertog barn 1 gården genom gåvobrev/skuldebrev för summan 450.000:- vilket var enligt taxeringsvärdet. Värdet är högre nu. Mannen avled 2018 och efterlämnade cirka 405.000:- som tillföll kvinnan. Hur ska hus, pengar fördelas när den dagen kommer?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur arvet kommer att fördelas när föräldrarna avlider. När man besvarar frågor gällande arv så använder man ärvdabalken, ÄB.

Bröstarvinge

Som bröstarvinge så ärver man sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna delar lika på arvet efter den avlidne föräldern vilket innebär att kvinnans tre barn kommer att dela lika på arvet efter henne (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Fördelning av arv

När man räknar på arv så är det inte främst pengarna man ser till utan andelar. Som bröstarvinge har du en rätt till din andel av arvet. Om kvinnan hade dött innan mannen så hade hennes bröstarvingar kunnat få ut sitt arv, 1/3, direkt eftersom de är särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB).

Eftersom mannens enda barn är bröstarvinge till båda makarna så kommer de barnet att ärva sin far när modern avlider (3 kap. 1 § ÄB).

När kvinnan avlider så kommer hennes bröstarvingar att få sin arvslott utifrån beräkningen av kvarlåtenskapen som görs. Den avlidna mannens barn kommer att få ut arvet från båda föräldrar då. Eftersom att kvinnan har tagit över hans kvarlåtenskap när han avled så räknar man först ut hur mycket av hennes kvarlåtenskap som kommer från mannen och tilldelar det deras gemensamma barn. Kvarlåtenskapen som sen bara är hennes fördelas lika på hennes tre bröstarvingar.

Värdet på kvarlåtenskapen beräknas vid den efterlevande makans död. Det innebär att man ser till värdet på hus och pengar när personen avlider och fördelar arvet utifrån det.

Sammanfattning

Arvet fördelas lika mellan de bröstarvingar som den avlidne har och värdet på hus och pengar beräknas när den efterlevande maken har avlidit.

Hoppas att jag har svarat på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (628)
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?
2021-03-29 Värdering av bostadsrätt vid arvskifte

Alla besvarade frågor (91196)