Fördelning av ägodelar vid bodelning

2016-03-11 i Bodelning
FRÅGA
Vid en skilsmässa, och makarna inte är överens om bodelningen , kan det bli tal om försäljning av ägodelar? Är det inte så att man istället måste göra en värdering av ägodelarna? Och att den make som vill behålla s k egna saker som t ex arvegods får ta dessa ägodelar till det värde som en utomstående värderare gjort? Känns inte rätt att arvegods måste ut till öppen försäljning i detta läge. Jag tycker att denna s k försäljning endast bör ske mellan makarna själva. Eller kan en av makarna tvinga den andre att lämna ifrån sig allt till en auktionsförrättarre?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Vid en skilsmässa och bodelning så är det Äktenskapsbalken (1987:230) som är tillämplig och jag kommer att hänvisa till denna lag genom förkortningen: ÄktB.

Först och främst: En värdering görs alltid av den egendom som ska ingå i bodelningen. Detta för att kunna beräkna hur mycket tillgångar som finns som ska fördelas mellan parterna.

Är egendomen samägd?

Beroende på om ägodelarna är samägda eller om makarna har egen äganderätt över egendomen gäller ibland olika regler. - Dvs. i din fråga har du bland annat nämnt att den ena maken har EGNA saker.

Egendomen är inte samägd:

Vi börjar med ett resonemang kring vad som gäller om makarna inte äger egendomen, som någon av dem vill behålla, gemensamt:

- Huvudregeln vid fördelning av ägodelar som makarna inte samäger, sker enligt 11 kap 7 § ÄktB.

Normalt sätt är det så att den make som ska utge s.k. skifteslikvid till den andre maken ("andre maken" är hädanefter kallad för make B) är den som får välja vilken egendom som hen vill avyttra. Normalt spelar det ingen roll om make B vill motta denna egendom eller inte.

("Skifteslikvid" är kort förklarat den summa av tillgångar som den "rikare" av makarna måste avge till den "fattigare" av dem för att båda makarna ska ha fått ett lika stort värde av den andel de enligt bodelningen har rätt till. Detta eftersom målet med bodelning är att båda parterna ska få lika mycket tillgångar.)

Vill maken som ska avyttra egendom behålla egendomen erbjuds som en alternativ möjlighet enligt 11 kap 9 § - att betala motsvarande belopp i pengar till make B.

Om det rör sig om samägd egendom (dvs. egendom som de äger gemensamt) -

Om de inte kan komma överens:

Då finns det två alternativ:

1. Den ena parten kan begära att varan säljs på en exekutiv auktion.

2. Utseende av en bodelningsförättare som därefter får hjälpa till med bodelningen.

Andra möjligheter:

Utöver dessa regler finns det även egendom som kan undantas från själva bodelningen.

I vissa fall kan personlig egendom, så som kläder, andra personliga föremål och personliga presenter undantas från bodelningen - detta enligt 10 kap 2 § ÄktB. - I ert fall har jag tyvärr lite för lite uppgifter att avgöra om detta undantag skulle kunna vara tillämpligt.

Har arvegodset givits bort med överlåtelseförbud eller med förbehåll om att det ska vara enskild egendom så finns det också möjlighet att få behålla godset. Då ska godset inte ingå i bodelningen. Detta enligt 7 kap 2 § ÄktB.

Slutsats: Så som svar på dina frågor. Det görs alltid en värdering av produkterna. För att slippa en offentlig auktion måste egentligen minst ett av tre kriterier vara uppfyllda:

1. Det är enskild egendom och den som vill behålla egendomen även är den person som ska avyttra egendom.

2. Det rör sig om personliga föremål eller personliga presenter.

3. Det är arvegods med förebehåll om det ska vara enskild egendom så att godset inte ingår i bodelningen.

Är inte några av dessa kriterier uppfyllda finns risken att den samägda egendomen kommer behövas lämnas över till en auktionsförrättare för att sedan auktioneras på en offentlig auktion där båda parterna har möjlighet att ropa hem egendomen.

Rekommendation: Jag hoppas att skilsmässan löser sig på bästa sätt. Min rekommendation är att ni tar hjälp av en bodelningsförrättare eller så kan vi hjälpa er att driva ärendet vidare. Detta för att räta ut de eventuella frågetecken jag har möjligtvis har gett dig samt att det tyvärr krävs relativt mycket information för att kunna ge dig ett tydligare svar på vad som gäller.

Önskar du att vi hjälper dig rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2645)
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?
2020-10-22 Vad händer med gemensam köpt bil vid äktenskapsskillnad?
2020-10-22 Enskild egendom i en Bouppteckning

Alla besvarade frågor (85256)