Fördelning av ägarandelar och värde i bostaden (sambo)

Hej,

Jag har sålt en egen borätt och köpt en ny med min sambo. Halva nya borättens värde understiger värdet av min sålda borätt. Hur skriver vi papper på en skuld mellan oss så att jag kan äga den nya borätten till motsvarande samma värde som min sålda borätt?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som du kanske redan vet gäller vid samboförhållanden sambolagen (SamboL) lagrum som nämns nedan går att finns under nu infogad länk.

Bodelning, upphörande av samboförhållande
Enligt SamboL ska vid upphörande av samboförhållande all samboegendom ingå i bodelningen. Detta innebär att er gemensamma bostad och ert bohag (om inskaffat för gemensamt bruk, vilket er bostad är) kommer att utgöra samboegendom. Detta framgår av 3 § SamboL. 5 § utgör dock en mer ingående bestämmelse angående vad som är att anse som gemensam bostad.

Utgångspunkten vid en bodelning då samboförhållande upphör är att samboegendomen ska delas lika mellan er enligt 8 § SamboL, men i 9 § framgår att detta kan kringgås genom att avtal upprättas om hur en eventuellt framtida bodelning ska se ut.

Samboavtalet
Genom att upprätta ett samboavtal kan ni kringgå reglerna i SamboL helt eller delvis. För er del förstår jag det som relevant att åtminstone frångå reglerna till viss del. Vad ni då kan göra är att genom avtalet reglera vem av er som har rätt till hur stor andel i den gemensamma bostaden. Ni kan alltså skriva in hur mycket av denna (% eller kr) du har rätt till för att detta ska täcka försäljningssumman av din tidigare bostad. Ni reglerar fördelningen av värdet vid en eventuell framtida bodelning som då kommer att gälla framför SamboL.

Det som inte regleras i avtalet ska delas lika enligt SamboL.

Upprättandet av samboavtal
För hjälp med upprättande av samboavtal hos lawline, se här.

Skuldebrev
Alternativt kan ni även upprätta ett skuldebrev som visar på att din sambo är skyldig dig en viss summa pengar. Förslagsvis mellanskillnaden avseende det värde din del i den nya bostaden understiger värdet av den tidigare sålda bostaden. Se här för hjälp med upprättande av skuldebrev hos lawline.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning