Fördelar med upprättande av samboavtal, äktenskapsförord samt testamente

Hej!

Jag är ihop med världens gulligaste tjej sen 3 år tillbaks. Vi håller just på att leta lägenhet för att flytta ihop. Jag har friat så vi planerar att inom ca ett år gifta oss.

Jag har ärvt en del pengar från min mormor för ett halvår sen och min kompis påpekade att vi nog borde skriva ett samboavtal. Jag vet inte riktigt vad det är och vi ska ju ändå snart gifta oss och förhoppningsvis skaffa barn.

Vad ska jag/vi tänka på inför att vi flyttar ihop och sen gifter oss? Finns det något annat jag bör tänka på? Som äktenskap, separation, barn, död?

Mvh

Alexander

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag ska försöka besvara den så gott det går!

Först och främst, många som väljer att flytta ihop upprättar ett samboavtal. Det är ett sätt att fördela sin samboegendom vid en eventuell separation. Genom ett upprättande av ett samboavtal så kan de som sambor bortse från reglerna i Sambolagen och istället upprätta ett eget skriftligt avtal kring fördelning av samboegendomen om ni i framtiden av någon anledning inte skulle vilja bo ihop längre.

Samboegendom är då gemensam bostad, bohag som kan bestå av möbler och liknande i hemmet som är avsett att användas tillsammans. Sådant som inte har köpts för att användas gemensamt i bostaden är inte samboegendom.

Ni kan även behöva skriva vissa samäganderättsavtal och det är avtal om något ni äger tillsammans. Om detta inte görs kan det då finnas en risk i att endast en person antas vara ägare vid en eventuell tvist eller separation. Det kan exempelvis vara så att ni köper något gemensamt så är det viktigt att det står på kvittot att köpet har gjorts gemensamt. Det kan då vara lämpligt att ni båda skriver under kvitton, köpehandlingar etc. Regler om samäganderätt finner ni här: https://lagen.nu/1904:48_s.1.

Rörande arvet du hade fått från din mormor så kan det vara så att du fått arvet i samband med ett testamente och då kan det finns en bestämmelse som följer med arvet. Det kan vara så att din mormors avsikt med arvet var att det endast skulle tillfalla dig och att det inte ska delas med någon annan. Då kommer det inte behöva delas om en tvist eller separation skulle uppstå, även om ni har skrivit samboavtal rörande arvet.

Om ni sedan gifter er så kommer samboförhållandet att upphöra enligt SFS 2003:376 Sambolag : https://lagen.nu/2003:376.
Då gäller istället reglerna i Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230.

Huvudregeln vid en eventuell skilsmässa är då att makarna har lika rätt till halva boet. Det gäller oavsett om det har skett innan äktenskapets ingående eller efteråt. Detta kan man dock avtala bort genom att upprätta ett äktenskapsförord.

Vid en bortgång finns det regler gällande uppdelningen av arvskiftet och de reglerna finner du här: https://lagen.nu/1958:637. Då fördelas arvet enligt den legala arvsordningen.

Det är dock vanligt att många upprättar ett testamente då det finns en vilja att fördela en del, eller hela kvarlåtenskap till en viss person för att fördelningen inte ska bidra till osämja i framtiden.

För att ett testamente ska vara giltigt så måste det vara skriftligt och två vittnen ska vara med när testamentet skrivs på av testatorn, alltså personen som upprättar testamentet. Reglerna kring detta finner du här : https://lagen.nu/1958:637#K10.

Det är väldigt vanligt att man upprättar något av ovanstående då för att undvika framtida tvister. Det kan vara värt att beakta!

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning