Fördelar med att ha en tiondel av aktierna i ett aktiebolag

2019-01-16 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag ska köpa in mig som delägare i ett aktiebolag om 10%. Fördelningen efter ett avtalsförslag tagits fram är:ägare 1 - 45.045%ägare 2 - 45.045%Jag/ ägare 3 - 9.91%Finns det några nackdelar/ fördelar att äga minst 10% när det gäller beslut etc? Tacksam för svar/ Erik
SVAR

Hej!

Kul att du hör av dig till Lawline med din fråga, jag hoppas kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt!

Svaret på din fråga skiljer sig lite grann beroende på om det är ett publikt eller privat aktiebolag som du köper in dig i. I och med att det bara finns två ägare sedan tidigare misstänker jag att det rör sig om ett privat aktiebolag. Mitt svar kommer alltså utgå från att det är ett privat aktiebolag frågan handlar om.

Det finns faktiskt flera nackdelar med att inte äga minst tio procent av ett aktiebolag. Nedan kommer jag att lista de åtgärder jag bedömer som de viktigaste man går miste om när man inte har en tiondel av aktierna. Detta med en reservation för att det finns fler saker som man går miste om när man inte har tio procent av aktierna.

Extra bolagsstämma, ABL 7:13 2 st Ägaren till en tiondel av aktierna har rätt att skriftligen begära en extra bolagsstämma för att behandla en speciell fråga.

Minoritetsrevisor ABL 9:9 2 st Har man tio procent av aktierna i ett aktiebolag har man rätt att kräva att Bolagsverket ska utse en revisor att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i bolaget.

Särskild granskning ABL 10:22 1 st En minoritetsägare med tio procents aktieinnehav kan begära att Bolagsverket ska utse en särskild granskare vid frågor om bolagets förvaltning och räkenskaper samt vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget.

Vinstutdelning ABL 18:11 Ifall du har minst en tiondel av aktierna kan du på årsstämman begära att bolaget ska besluta om vinstutdelning på hälften av vad som återstår av årets vinst enligt balansräkningen, efter vissa avdrag. Du kan alltså tvinga igenom en vinstutdelning även ifall de andra ägarna motsäger sig det.

Likvidation ABL 25:21 Ifall majoritetsägaren uppsåtligen medverkar till att överträda ABL, lag om årsredovisning eller bolagsordningen kan man som ägare av en tiondel av aktierna väcka talan i allmän domstol om att bolaget ska gå i likvidation.

Skadeståndstalan – Har man en tiondel av aktierna finns det olika möjligheter att väcka skadeståndstalan, enligt ABL 29 kap. Bland annat kan en ägare av minst en tiondel av aktierna väcka en skadeståndstalan mot en vd eller styrelseledamot till bolaget för att ta ett exempel, ABL 29:7.

Sedan finns det även åtgärder flera saker som de andra två aktieägarna själva kan ta beslut om då de har nio tiondelar av aktierna, vilket ger stora möjligheter enligt ABL.

Hoppas att detta var svar på din fråga. Om det är något mer konkret du undrar över är du välkommen att återkomma med fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (548)
2019-05-19 Aktiebolag vid bodelning/skilsmässa
2019-05-19 Fusion av aktiebolag
2019-05-17 Måste vi ta ut lön i vårt aktiebolag?
2019-05-17 Hur fördelas vinstutdelningen mellan aktieägare?

Alla besvarade frågor (69197)