Fördelaktigast skatteläge vid överlåtelse av del av fastighet inom äktenskapet

FRÅGA
Jag köpte ett hus för 3-4 år sedan, sen blev jag sambo ett år senare, och nu har vi gift oss. Jag står ju fortfarande för huset, men vill ju att hon ska stå för halva huset och halva lånet. Vilket är billigaste sättet att lösa detta? Skatteverket pratade om 1.5% lagfartsavgift och banken pratade något om att det ska gå att lösa för en mindre administrationsavgift vid gåvobrev. Hur gör vi detta bäst, snabbast och billigast?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om du ger din fru halva huset i gåva så innebär det i dagsläget ingen gåvoskatt då gåvoskatten är borttagen. Om huset överlåtes som gåva utgår ingen stämpelskatt, men en administrativ avgift på fn 875 kr. Vid köp utgår förutom den administrativa avgiften även en stämpelskatt om 1.5% av köpeskillingen. Det är denna stämpelskatt som brukar kallas lagfartsavgift.

Om din fru övertar huset som gåva så tar hon över ditt anskaffningsvärde, vilket innebär att vid en ev senare avyttring får hon skatta på mellanskillnaden mellan ditt anskaffningsvärde och försäljningsvärde. Om du köpte huset billigt och det ökar i värde kan det innebära en hög vinst som ska reavinstbeskattat.

I ert fall ska hon även ta över lånen, och beroende på hur stora lånen är så kan det göra att det inte är möjligt att se överlåtelsen som en gåva. När det gäller fastigheter så kan man få vederlag på maximalt taxeringsvärdet, men överlåtelsen ses skattmässigt ändå som en gåva. För en halv fastighet blir det då halva taxeringsvärdet maximalt.
Att ta över lånen räknas som vederlag (betalning för sin del av huset). Så beroende på hur stort lånet är får man bedöma om det ska ses som en gåva eller ett köp, utan att ha uppgift om taxeringsvärde och lån kan jag inte svara på hur det skulle ses.

Om det räknas som ett köp finns en till skattemässigt effekt, och du kan få betala kapitalvinstskatt om du gör en vinst jämfört med anskaffningsvärdet för huset.

Bankens jurister är kan sannolikt hjälpa dig bedöma det hela. Lättast och billigast både lagfartskostnadsmässigt och skattemässigt är det dock om det kan ske som gåva. Hur lånet förmånligast läggs om är det banken som kan svara på.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (262)
2020-11-03 Kan en maka sälja sin mans fastighet till mannens barn?
2020-10-24 Uppsägning av hyresavtal enligt privatuthyrningslagen
2020-10-10 lagfartsansökan har blivit nekad och min före detta make har inte godkänt köpet, vad kan jag göra?
2020-10-04 Vad ingår vid köp av fast egendom?

Alla besvarade frågor (86567)