Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott

2020-12-31 i Laglott
FRÅGA
Hej, jag har ett par frågor 1 jag min mamma och mormor har ej kontakt med min morbror (mormors son) då han betett sig illa. Om min mormor testamenterar henns bil o hus till mig kan min morbror fortfarande ta hus o bil då?2 om min morbror inte är med på bouppteckningen, har han fortfarande rätt till sin laglott?3 kan min mor ärva hus o bil fast hon inte har körkort? Kan hon då ge hus o bil till mig eftersom von ärvt de?
SVAR

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta hur ni kan undvika att din morbror får hus och bil samt hur det blir om han inte är med på bouppteckningen och om din mor kan ärva hus och bil och då ge de till dig. När man besvarar frågor gällande arv så används ärvdabalken, ÄB.

Bröstarvinge

Bröstarvingar ärver alltid av sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Man har alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ÄB).

Det innebär att man som bröstarvinge, ex din morbror, endast kan kräva att få ut sin laglott om arvlåtaren, din mormor, väljer att testamentera bort egendom..

Testamente

Genom ett testamente kan din mormor bestämma över vem som ska få vad och det framgår indirekt från lagen att man ska respektera testatorns, din mormors, vilja (11 kap. 1 § ÄB).

Om din mormor ger någon rätt till viss specifik egendom så kallar man det legat. Det kan hon använda sig av när det kommer till hus och bil. Din mormor kan genom ett testamente ge dig, eller din mor, hus och bil. Det spelar ingen roll att din mor inte har körkort. Din morbror kan inte använda sig av det för att få bilen om din mormor har skrivit att din mamma ska få bilen.

Om din mormors totala kvarlåtenskap främst består av hus och bil så kan din mamma kompensera sin morbror genom ex pengar om hans laglott inte täcks av det andra i kvarlåtenskapen. Genom testamentet så får din mamma eller du rätt till hus och bil.

Vad din mor får

Efter att arvskiftet skett och din mor fått hus och bil så har hon full förfoganderätt över det, om inte din mormor skriver annat, vilket innebär att hon kan göra vad hon vill med egendomen. Det innebär att hon, när allt är klart, kan ge eller sälja hus och bil till dig.

Eftersom din mor också har rätt till sin laglott kan det vara lättare att ge/sälja hus och bil till dig efter arvskiftet. Men det får din mormor avgöra hur hon vill göra.

Sammanfattning

Din morbror kan inte kräva att få ut hus och bil om din mormor testamenterar bort de till någon annan. Hon kan däremot aldrig undvika faktumet att din morbror har rätt till sin laglott, men den rätten ger honom inte rätt att kräva viss egendom. Laglotten ger honom bara rätt att kräva ¼ av arvet från din mormor om din mormor bara har två bröstarvingar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?