Fördela aktier vid en makes död

FRÅGA
Min man och jag har gemensamt aktiebolag, vi har två gemensamma barn och min man har två särkullsbarn. Vi har tagit fram ett testamente för att begränsa arvsrätten till laglotten. Ärver särkullsbarnen automatiskt min mans aktier om han går bort, så att jag måste lösa ut dem från företaget och ev förhandla med dem om att få köpa deras andelar? Eller är det så att de endast har rätt till en summa pengar motsvarande laglotten, där alla våra ägodelar samt företagets värde är inräknat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskapsupplöses, t.ex vid en makes död ska en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Man kommer då räkna ut hur mycket egendom som du och din make totalt hade vid hans bortgång, och därefter dela den summan på två för att dela egendomen lika mellan du och din makes dödsbo enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Egendomen som går till din makes dödsbo kommer fördelas till din makes arvingar och eftersom din make hade särskullsbarn kommer deras arvslott som utgångspunkt fördelas direkt till särkullsbarnen, detta enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (här). Det är i samband med bodelningen som du kan påverka vilken egendom som du ska få och vilken egendom som ska gå till makens dödsbo. Denna fördelning benämns som lottläggningen och enligt 11 kap. 7 § ÄktB ska varje make som utgångspunkt få sin egendom på sin lott i bodelningen. Denna rättighet gäller enligt 9 kap. 5 § ÄktB för arvingar till en avliden make. Det innebär att vid bodelningen kommer du som utgångspunkt få din egendom, bl.a dina aktier fördelade till dig och din makes aktier kommer fördelas till hans dödsbo. Från dödsboet kommer egendomarna fördelas till arvingarna. Detta är den legala utgångspunkten vid bodelningen. Du och din makes arvingar kan i bodelningen komma överens om annat, t.ex att dödsboet istället för aktierna får till exempel någon annan egendom med motsvarande värde.

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (945)
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall

Alla besvarade frågor (94270)