Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen

2019-07-15 i Trakasserier
FRÅGA
Min chef underskattar mitt arbete, diskriminerade mig framför mina kollegor, jag kände mig nedtryckt av chefen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Diskrimineringsfrågor regleras i diskrimineringslagen (DiskrL).

Diskriminering är på särbehandla någon grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utöver negativ särbehandling av någon grupp diskriminering också bestå av sådant som bristande tillgänglighet för personer med viss funktionsnedsättning, trakasserier och sexuella trakasserier (1 kap 4 § DiskrL).

Det är, som du redan vet, otillåtet för chefer att diskriminera sina anställda (2 kap 1 § DiskrL).

Om du meddelar din arbetsgivare om att du anser dig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av din chef, är din arbetsgivare skyldig att utreda saken och om det behövs vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra framtida trakasserier (2 kap 3 § DiskrL).

Den som har blivit diskriminerad av sin chef har också rätt till diskrimineringsersättning motsvarande den kränkning som överträdelsen innebär (5 kap 1 § DiskrL). När ersättningens storlek bestäms ska enligt lagtexten särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas, vilket tenderar att innebära förhållandevis generösa kränkningsersättningar.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1OHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-15 17:43
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (59)
2019-09-30 Vad göra när en anser sig bli trakasserad på jobbet?
2019-09-12 Kan anmärkningar om språkkunskaper räknas som diskriminering?
2019-09-01 Får arbetsgivare neka personer med neuropsykiatriska funktionshinder arbete enbart på grund av diagnosen?
2019-07-15 Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (73760)