Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen

2019-07-15 i Trakasserier
FRÅGA
Min chef underskattar mitt arbete, diskriminerade mig framför mina kollegor, jag kände mig nedtryckt av chefen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Diskrimineringsfrågor regleras i diskrimineringslagen (DiskrL).

Diskriminering är på särbehandla någon grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utöver negativ särbehandling av någon grupp diskriminering också bestå av sådant som bristande tillgänglighet för personer med viss funktionsnedsättning, trakasserier och sexuella trakasserier (1 kap 4 § DiskrL).

Det är, som du redan vet, otillåtet för chefer att diskriminera sina anställda (2 kap 1 § DiskrL).

Om du meddelar din arbetsgivare om att du anser dig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av din chef, är din arbetsgivare skyldig att utreda saken och om det behövs vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra framtida trakasserier (2 kap 3 § DiskrL).

Den som har blivit diskriminerad av sin chef har också rätt till diskrimineringsersättning motsvarande den kränkning som överträdelsen innebär (5 kap 1 § DiskrL). När ersättningens storlek bestäms ska enligt lagtexten särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas, vilket tenderar att innebära förhållandevis generösa kränkningsersättningar.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (63)
2020-01-25 Diskriminering av arbetsgivare
2019-12-22 Har oriktigt blivit anklagad för dåligt bemötande på mitt jobb, vad ska jag göra?
2019-12-07 Vad borde arbetstagare göra vid sexuella trakasserier av chefen på arbetsplatsen?
2019-11-27 Lag om hot och trakasserier mot förtroendevalda

Alla besvarade frågor (77246)