Förbudet mot barnaga

2017-07-28 i Barnrätt
FRÅGA
I USA är det inte förbjudet att tillämpa aga på sina barn i hemmet. Min fästman är amerikan och har blivit uppfostrad med aga. Kan jag som svensk medborgare skydda mina barn från att bli bestraffade med aga, av sin pappa och hans sida av släkten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om barnet i fråga nu bor i USA eller i Sverige, så jag redogör för båda.

Om barnet är i Sverige:

Det är i Sverige förbjudet att utöva aga mot sitt barn. Lagtexten säger:

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”

Brottet som blir aktuellt är det ordinarie misshandelsbrottet, beroende på grad och omständigheter. Detta gäller oavsett vad barnets far har för uppfostran.

Om barnet är i USA:

Som du säger är det, beroende på viken delstat de befinner sig i, tillåtet med vissa former av barnaga i uppfostrande syfte. Detta kan du inte påverka och Sverige har ingen jurisdiktion. Det du kan göra om du anser att barnet far illa är att ansöka om ensam vårdnad. Detta kan du göra oavsett om du befinner dig i USA eller i Sverige, då ensam vårdnad (eller sole custody) i båda länderna innebär att du har rätt att välja barnets uppfostran och då kan stoppa detta.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny!

Med vänliga hälsningar,

Anonym Anonym
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?