Förbud mot retroaktiv bestraffning

FRÅGA
Hej! Kan jag dömas för gärningar jag gjort som är brottsliga NU, men som INTE var det när gärningen begicks vid just den tidpunkten? Till exempel att kolla någon ful, anta att politikerna ett halvår senare gör det olagligt att kalla någon ful.
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

jag förstår din fråga om det finns möjlighet till retroaktiv bestraffning i svensk rätt.

Vad säger svensk lag - Det finns i grundlagen ett förbud mot retroaktiv rättstillämpning. Förbudet innebär att ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den inte begicks. Ingen får heller dömas till svårare påföljd för gärningen än vad som var föreskriven då gärningen begicks (2 kap. 10 § första stycket Regeringsformen).

Vad innebär detta för dig - Detta innebär att om du begår en handling idag, som blir olaglig imorgon, så kan du inte dömas enligt svensk rätt för när du utförde handlingen, så var den tillåten.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?