Förbud mot fågelmatning

2015-03-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en BRF förbjuda fågelmatning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen framgår det att en bostadsrättsinnehavare ska se till att inte utsätta sin omgivning för störningar som kan försämra bostadsmiljön, samt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset.

Det förekommer att bostadsrättsföreningar, med stöd av förevarande lagrum, väljer att införa förbud mot fågelmatning på grund av att frö och matresterna riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur. Hovrätten har i ett mål fastställt att man genom att mata fåglar åsidosätter sina skyldigheter att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Din bostadsrättsförening har därmed fog att förbjuda fågelmatning.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1048)
2020-07-07 Extern ordförande i BRF-styrelse
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81772)