Förbud mot fågelmatning

Kan en BRF förbjuda fågelmatning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen framgår det att en bostadsrättsinnehavare ska se till att inte utsätta sin omgivning för störningar som kan försämra bostadsmiljön, samt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset.

Det förekommer att bostadsrättsföreningar, med stöd av förevarande lagrum, väljer att införa förbud mot fågelmatning på grund av att frö och matresterna riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur. Hovrätten har i ett mål fastställt att man genom att mata fåglar åsidosätter sina skyldigheter att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Din bostadsrättsförening har därmed fog att förbjuda fågelmatning.

Vänligen,

Homan GeramiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000