Förbjuda receptbelagd medicin på arbete?

2015-04-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar över om min arbetsgivare har rätt att förbjuda mig att äta Tramadol när jag arbetar? Äter 100mg/dag för kronisk ryggsmärta, och har gjort i många år. Är inte alltid jag behöver ta dem. Men alltid då jag arbetar, då mitt arbete som personlig assistent inom kommunen är tungt. Jag blir inte påverkad av Tramadol, ska jag kanske också nämna, samt att jag har dem på recept. Tack och MVH!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren rätt att instruera hur arbetet skall organiseras och utföras, utfärda ordningsföreskrifter och ange vad som i övrigt skall gälla på arbetsplatsen. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt har dock vissa begränsningar som följer av anställningsavtalet, kollektivavtal och den arbetsrättsliga lagstiftningen.

De påtryckningsmedel en arbetsgivare har är i huvudsak uppsägning och omplacering. Uppsägning får ske endast om det finns en saklig grund. Omplacering p.g.a personliga skäl (dvs. andra skäl än arbetsbrist) får göras endast om det finns "godtagbara skäl". Detta innebär att en intresseavvägning måste göras mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen.

Om du inte blir påverkad av dina tabletter har jag svårt att se hur arbetsgivarens intresse kan väga tyngre än ditt i denna situation. Det framgår inte av din fråga vilken grund din arbetsgivare har till att kräva att du slutar med Tramadol, men jag har mycket svårt att se hur detta skulle kunna bli en saklig grund för uppsägning. Med den bakgrund du gett i frågan har jag därför svårt att se hur din arbetsgivare skulle kunna förbjuda dig att äta din receptbelagda medicin.

David Ingvarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81673)