Förberedelse till FT-mål

2014-12-19 i Domstol
FRÅGA
Hej, Kommer bli kallad till en muntlig förberedelse i ett FT mål. Är livrädd och just nu sjukskriven för stressreaktion pga mängder av orsaker. Kommer inte att klara att närvara, det vet jag. Har panikångest varje sekund. Har bestridit yrkandet delvis. Vill ju inte ha tredskodom. Går det att vädja att delta per telefon? Vad händer om jag ändrar mitt ställningstagande dvs. medger skuld trots att jag bestridit först, för att tillmötesgå den som yrkar på skulden?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.
Om du inte förmår inställa dig till den muntliga förberedelsen har du tre alternativ för hur du kan gå tillväga för att undvika att en tredskodom meddelas mot dig.

1. Du kan framställa ett önskemål till domstolen om att få närvara vid förberedelsen via telefon eller videolänk. Att någon som ska delta vid sammanträdet känner påtaglig rädsla för att närvara i rättssalen är en skäl som domstolen särskilt ska beakta vid bedömningen om det finns anledning för att godta ett sådant deltagande (se här).

2. Du kan även inställa dig via ett ombud genom att utfärda en rättegångsfullmakt (se här och här). Om det i kallelsen till förberedelsen framgår att du ska inställa dig personligen vid påföljd av vite är detta alternativ dock inte möjligt (se här). Vem som får vara ombud framgår av RB 12:2 (se här). Det finns inget krav på att ditt ombud ska vara advokat. Om tar hjälp av en advokat som ombud kan nämnas att advokatens arvode inte är en ersättningsgill kostnad i FT-mål (se här).

3. Ett sista alternativ är att du medger yrkandet helt. Det kan du göra genom att kontakta din motpart direkt. Därefter kan ni meddela domstolen att ni har ingått en förlikning och målet kan då avskrivas.

Lycka till!

Linn Munthe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81781)