Förberedelse och stämpling till brott

2016-04-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man kan bli straffad genom enbart subjektiv rekvisit, man t.ex. planerar eller har tanken på att skada någon men inte gör det
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottsbalken finns bestämmelser i 23 kap. som behandlar bland annat förberedelse och stämpling till brott. I 23 kap. 2 § brottsbalken stadgas att den som under vissa omständigheter har uppsåt att utföra eller främja ett viss brott kan dömas för förberedelse. I paragrafens tredje stycke förklaras att med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.

Det är således risken för en framtida skada som kriminaliseringen tar sikte på. För att begränsa tillämpningsområdet för stämpling krävs först och främst att ansvar för stämpling är särskilt stadgat för ett visst brott. Stämpling till brott finns endast särskilt stadgat för de allvarligaste brotten, exempelvis mord i 3 kap. 1 § brottsbalken.

För att någon ska kunna dömas på ett så tidigt stadium, då personen endast i tanken beslutat tillsammans med annan att begå ett brott, krävs det att man kan bevisa att det funnits ett erforderligt uppsåt. Personerna måste verkligen ha för avsikt att begå just den gärning som stämplingen avser. Att rent allmänt diskutera om att begå brott är inte straffbart. Först när ett beslut om att begå ett brott tas kan det eventuellt bli straffbart.

Ett sista rekvisit för att någon ska kunna dömas för stämpling är att det funnits konkret fara för att det tilltänkta brottet skulle komma att fullföljas. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall personen inte dömas till ansvar.

För att sammanfatta svaret på din fråga: för att dömas till ansvar för att planera eller fundera på att skada någon krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. Gällande planering kan det vara större risk att bli fälld för ansvar än då en person tillsammans med andra endast beslutat att begå ett brott.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (862)
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.
2020-11-24 Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?

Alla besvarade frågor (86576)