Förbehållsbelopp vid löneutmätning avseende ersättning av möbler

2016-04-30 i Utmätning
FRÅGA
Jag har löneutmätning.Min säng har gått sönder och som jag förstår det av UB 5:1 ingår en säng i skälig levnad. Förra året gick min dammsugare sönder och svaret från KFM blev att en dammsugare ingår i förbehållsbeloppet till skillnad från exempelvis glasögon men så tolkar inte jag UB - vad anser ni?Jag ska kontakta KFM angående min säng men undrar först om KFM kan kräva bevis i form av bilder på min säng? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Förbehållsbeloppet vid utmätning av lön bestäms av 7 kap. 4 och 5 §§ utsökningsbalken (1981:774) (hädanefter förkortad UB). Förbehållsbeloppet bestämmer hur stor del av din lön som kronofogdemyndigheten inte får ta. Vad 5 kap. 1 § UB bestämmer är vad som över huvud taget inte går att utmäta, vilket är en annan fråga, även om det går att jämföra förbehållsbeloppet med vad paragrafen omfattar.

För att svara på din fråga ska jag därför förklara hur förbehållsbeloppet bestäms till den del det är relevant för dig.

Normalbeloppet

Förbehållsbeloppet bestäms huvudsakligen utifrån ett ”normalbelopp” som ska anses täcka alla vanliga levnadskostnader som inte är bostadskostnader (se 7 kap. 5 § andra stycket UB). Beloppet fastställs av kronofodgemyndigheten utifrån en schablon (tabellen finns i KFMFS 2015:1).

Det är dock möjligt att öka normalbeloppet, för att få förbehållsbeloppet att motsvara ditt behov (7 kap. 4 och 5 §§ UB). I ett uttalande har kronofogdemyndigheten angett att nödvändiga kostnader för glasögon som ett fall då normalbeloppet kan ökas, under vissa villkor (se KFM M 2015:1 s. 8).

Vad kronofogdemyndigheten menade när den sade att glasögon inte ingick i förbehållsbeloppet var alltså att den inte i ditt fall har lagt till kostnaden för glasögon.

Tillägg för en ny säng

Kronofogdemyndigheten anser nog i och för sig att du har behov av en ny säng när din gamla går sönder. Ditt förbehållsbelopp innefattar dock sannolikt redan kostnader för möbler, på samma sätt som beloppet redan innefattar kostnaden för att köpa in en ny dammsugare. Normalbeloppet anses nämligen innefatta alla vanliga levnadskostnader, i vilket ingår behovet av att ersätta utslitna möbler. Därför kan det vara svårt för dig att få något tillägg.

Bevisning för behov av en ny säng

Det är bäst att fråga kronofogdemyndigheten vad den vill ha för bevisning för att kunna öka ditt förbehållsbelopp med utgifter för att köpa in en ny säng. Det är dock sannolikt att den vill ha något som visar på att du behöver en ny säng. När det gäller förmåner är det nämligen främst du som ska ge in bevisen, även om kronofogdemyndigheten också har en egen utredningsskyldighet.

Sammanfattning

Kostnaden för att ersätta utslitna möbler ingår sannolikt sett redan i ditt förbehållsbelopp. Därför är det svårt för dig att få något tillägg för sådana kostnader.

Jag hoppas att det var svar på dina frågor!

Behöver du vidare hjälp med hur ditt förbehållsbelopp bestäms är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (490)
2021-01-14 Får kronofogden ta med min lön vid beräkningen av löneutmätning på min sambo?
2020-12-31 Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?
2020-12-30 Kan man freda fastighet från utmätning genom överlåtelseförbud?
2020-12-27 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt erhållna skadestånd?

Alla besvarade frågor (88120)