FrågaAVTALSRÄTTGåva30/05/2015

Förbehåll vid gåva av fastegendom

Vill skänka en fritidsfastighet men säkerställa att jag äger rätt att nyttja den tills jag dör, går det ? Hur gör man? Gäller förbehållet även om gåvomottagaren går i personlig konkurs?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det går utmärkt att säkerställa att du får nyttja fritidsfastigheten under din livstid genom att ta in ett gåvovillkor i gåvobrevet. Enligt 4 kap. 29 § Jordabalk (1970:994) krävs det, för att en gåvohandling ska vara giltig, att ett antal formkrav ska vara uppfyllda. Detta innebär att ett gåvobrev ska upprättas och undertecknas av både givaren och mottagaren. Av samma handling ska det även framgå en överlåtelseförklaring som förklarar att givaren överlåter fastigheten såsom gåva och hur stor del som överlåts. Vidare ska gåvohandlingen förses med ett förbehåll som ger överlåtaren rätt att kunna fortsätta utnyttja fastigheten under överlåtarens livstid. Detta villkor är bindande för gåvotagaren.

Du kan samtidigt i gåvobrevet ta in ett villkor om överlåtelseförbud för att undvika den situationen att fastigheten blir föremål för utmätning vid gåvotagarens eventuella konkurs. Ett överlåtelseförbud vid gåva gäller, förutom mellan parterna, även mot gåvotagarens borgenärer. I och med att fastigheten överlåts genom gåva med överlåtelseförbud, kan den således enligt 5 kap. 5 § 1 st. Utsökningsbalk, inte bli föremål för utmätning vid gåvotagarens konkurs.

För att ett sådant viktigt dokument ska bli juridiskt korrekt från början rekommenderar jag att du använder vår avtalstjänst som finns till höger på denna sida (se ’’ behöver du ett avtal’’).

Nicole CaiRådgivare