Förbehåll om förköpsrätt till fastighet

2021-02-02 i Testamente
FRÅGA
Jag ska köpa en fastighet av min syster. När jag dör kommer mina barn att ärva fastigheten. Om de inte vill överta fastigheten vill jag att min syster får förköpsrätt (första tjing) att köpa tillbaka fastigheten från mina barn. Hur kan jag lösa det? Kan jag skriva något i mitt testamente?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvs- och testamentesrätt. I denna situation finns det inte lagbestämmelser som reglerar området, utan man får se till juridisk praxis (dvs. tidigare avgöranden från HD).

Att du önskar att din syster ska ha rätt att lösa ut fastigheten om dina barn inte vill ha sina andelar av den innebär att du vill belägga fastigheten med en förköpsklausul.

I ett fall från HD (NJA 1990 s. 18) fastställs att det är möjligt att uppställa ett förbehåll om förköpsrätt om det sker via gåva eller arv. Detta innebär att det inte är juridiskt bindande att sälja fastigheten till någon med ett förköpsförbehåll, men det är giltigt under förutsättning att det skett via arv eller gåva.

Min bedömning av din fråga, med utgångspunkt i ovan nämnda rättsfall, är således att det är möjligt för dig att skriva in detta förbehåll om förköpsrätt i ditt testamente med bindande verkan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2979)
2021-12-08 Är kopior av testamente giltigt?
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva

Alla besvarade frågor (97717)