Förbehåll om förköpsrätt och överlåtelseförbud av fastighet i testamente

Äger 2 hus. Ett vill vi skall stanna hos barnen och i dagsläget vill alla tre äga detta hus tillsammans. Vi har skrivit att allt de ärver skall vara enskild egendom . Har nu hört talats om något som heter hemköp Vilket skulle förhindra någon av barnen sälja på öppna marknaden och därmed erhålla ett högre försäljningsvärde än att låta de som vill ha kvar huset lösa ut den eller de som önskar sälja Finns denna möjlighet att låta de som vill behålla huset kunna göra det med en klausul

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att i ett testamente antingen uppställa ett överlåtelseförbud eller ett förbehåll om förköpsrätt (NJA 1990 s. 18).

Förköpsrätt

Ett förbehåll om förköpsrätt innebär att övriga delägare har förtur när någon av delägarna vill sälja sin andel av fastigheten. Det är viktigt att definiera i testamentet hur priset ska bestämmas, exempelvis om det ska baseras på taxeringsvärdet eller på rådande marknadspris. Om övriga delägare blivit erbjudna att köpa fastigheten men tackat nej kan delägaren fritt sälja på den öppna marknaden.

Överlåtelseförbud

Ett överlåtelseförbud innebär att mottagaren (era barn) inte har möjlighet att sälja eller ge bort sin andel av egendomen under sin livstid. Att testamentera egendom med syftet att den skall gå vidare i släktens framtida generationer är dock inte möjligt (9 kap. 2 § ÄB). Ni kan alltså inte bestämma vad era barns arvingar ska kunna göra med fastigheten.

Ytterligare en effekt av att ni intar ett överlåtelseförbud i testamentet är att den avsedda egendomen inte kan tas i anspråk vid ev. utmätning (5 kap. 5 § UB).

Ett överlåtelseförbud kan antingen vara fullständigt, vilket innebär att era barn inte kan överlåta sin andel till någon, inte ens till varandra, men villkoret kan också skrivas så att de inte får överlåta sin andel till någon annan än övriga delägare eller någon annan i släkten. Den släkting som köper andelen kommer dock ha rätt att sälja den på öppna marknaden sedan, eftersom det inte är möjligt att uppställa ett giltigt överlåtelseförbud vid försäljning av fastighet. Detta är endast möjligt genom gåva och testamente.

Råd

Det är upp till er vilken klausul som passar er bäst. Det är dock viktigt att klausulerna är tydligt definierade i testamentet så de uppfyller de formkrav för fastighetsöverlåtelser som uppställs i 4 kap. Jordabalken. Villkoren måste dessutom skrivas in i fastighetsregistret vid arvsskiftet för att ha giltighet (20 kap. 14 § JB).

Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en professionell jurist vid upprättandet av era testamenten så att er vilja verkligen får den juridiska verkan som ni önskar. Vi har jurister på Lawline Juristbyrå som kan hjälpa till med detta. Priset är 1677,50 kr per timme. Om ni är intresserade av detta kan ni kontakta mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer någon av våra jurister med en offert.

Mvh

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”