Förbättring av fast egendom i ett samboförhållande

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo skall separera nu. Vi har varit sambo i 15 år. Hon hade huset innan hon träffade mig, och stod på lagfarten själv .men för ca 13 år sedan så gjorde vi en stor tillbyggnad/maskinhall, som jag byggde, då jag är snickare. Vi har även renoverat samt satt in bergvärme och gjort djupborrad brunn mm.För att kunna göra renoveringarna och tillbyggnaden så lånade vi upp på huset, så det är stor skillnad på fastigheten i dag, än när vi träffades.Vi står båda på lånen, men jag står inte på lagfarten.Nu vill hon göra en fastighetsvärdering samt försöka ta över lånet och bo kvar i huset. Men utan att köpa ut mig? Om hon skulle vara så kall, har hon verkligen rätt till det?Kan de stora åtgärderna som maskinhall, vatten, bergvärme mm, jämställas med att vi ändå skaffat ett gemensamt hem för oss för gemensam användning i 15 år?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. I detta fall är det sambolagen som är tillämplig.

Huvudregeln är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad avses (bland annat) fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket första punkten sambolagen). Huset anses alltså vara er gemensamma bostad men i och med att det förvärvades innan ni inledde ert förhållande kommer det inte anses utgöra samboegendom.

I sambolagen finns det ingen uttrycklig bestämmelse som reglerar förbättring av fast egendom, vilket verkar ha skett i detta fall med avseende till huset. Det finns alltså dessvärre ingen rättslig skyldighet för din sambo att "köpa ut" dig från huset, eftersom hon enligt sambolagen fortfarande ensamt äger huset trots alla förbättringar. Det finns heller ingen praxis (tidigare domstolsfall) som direkt har behandlat denna typ av frågor. Alltså blir det väldigt svårt att framföra ett rättsligt argument huruvida åtgärderna kan jämställas med att man skaffat ett gemensamt hem för gemensam användning.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92024)