FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/01/2018

Förändrade allmänna villkor efter avtalsslut

Allmänna villkor som gällde vid undertecknandet av avtalet har ersatts av nya. VIlka allmänna villkor gäller vid tvist? är det nya eller dom som var giltiga vid undertecknandet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal motsvarar vad man kallar anbud och accept. Detta stadgas i 1 § i avtalslagen. Det som man blir bunden till genom att ingå ett avtal är det som anbudet innehåller. Ingen av parterna kan sedan ensidigt förändra avtalets innebörd utan att motparten accepterat förändringarna. Således är du inte bunden av förändrade allmänna villkor som inte fanns med i det avtal som du ingick, dock under förutsättning att du inte har accepterat de nya allmänna villkoren. Det är väldigt vanligt att företag emellanåt ber en godkänna nya allmänna villkor för deras tjänster. Om du har accepterat de nya allmänna villkoren ska de gälla vid en tvist. Om du däremot inte har det ska villkoren som fanns i det ursprungliga avtalet gälla.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning