Förändra vårdnaden av barnet

2015-02-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har en 4-årig dotter med min ex-man. Nu har jag sökt om ensam vårdnad och han har skrivit under pappret och det har skickats in. Nu undrar jag: när jag får ensam vårdnad, kan jag på något sätt se till att han inte ska ha kontakt med henne? Hon vill själv inte träffa honom någon mer. Han är ansvarslös, säger att han ska hämta henne men gör aldrig det, använder droger, kör runt med henne i bilen UTAN körkort, har skulder hos kronofogden. Han vill inte ens ta hand om henne utan han vill vara jävlas med mig. Ringer 4 på morgonen för att fråga om henne. Smsar och frågar vart vi är. Trakasserar mig psykiskt nästan varje dag. Han kanske träffar henne 1-2gång/månaden och då bara några timmar. Det gör mig ont och förvirrar min dotter jättemycket. Hon kallar inte ens honom för pappa. Min sambo som jag är tillsammans är mycket bättre med henne och hon ser honom som sin riktiga pappa. Jag vet att barnets bästa kommer i första hand när det gäller vårdnadstvist men nu vill jag veta vad JAG kan/har rätt till att göra för att minska kontakten så mycket som möjligt. Vad krävs för att tingsrätten ska gå med på att han aldrig ska få träffa henne?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten för hur vårdnaden ska bli, är vad som är barnets bästa. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.

Om vårdnaden står på båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ändra vårdnaden, ska domstolen besluta om vårdnaden ska bli ensam eller inte. Vid bedömningen om vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det krävs inte att föräldrarna har samma uppfattning beträffande olika frågor, dock så måste de kunna hantera sina delade meningar på ett sådant sätt att det inte påverkar barnet negativt. Om föräldrarna inte kan sätta barnets bästa framför sina konflikter, påverkar detta bedömningen av vårdnaden. Om ni inte vill att domstolen ska avgöra frågan om vårdnaden av barnet, kan ni skriftligt avtala om ensam vårdnad. Detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken).

I ditt fall är det uppenbart att barnets far inte anstränger sig för att sätta barnets bästa i fokus. Istället trakasserar han dig och din dotter verkar inte uppskatta att umgås med sin far. Om dottern inte överhuvudtaget vill träffa sin far, är detta ett skäl att begränsa faderns umgänge med henne. Emellertid är hon för ung, för att fullständigt veta vad som är bäst för henne. Det anses som barnets bästa att barnet har en nära och god kontakt med båda föräldrarna, under förutsättningen att barnet inte utsätts för ett lidande. Om din dotter riskerar att fara illa på grund av sin ansvarslösa far, bör hon inte träffa sin far eller, endast i en mycket begränsad utsträckning, träffa honom. Det är endast domstolen som kan avgöra hur vårdnaden och umgängesrätten ska bli, men om du lyckas visa hur faderns umgänge med dottern skadar henne, har du en god utsikt till framgång.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81707)