FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/10/2014

Förändra barnets boende

Hej!

Har en dotter född på 12½ år , som vill förändra sitt nuvarande boende. I nuläget bor hon 9 dygn hos mig mot 5 dygn hos fadern. Och så rullar det på. Vi har en tingsrättsdom på detta då mitt ex inte ville lyssna till dotterns tidigare önskemål angående boendet. Min dotter uppger att hon inte känner sig trygg hos sin far där hon får ständiga klagomål på dåligt bordsskick, ibland även mattvång av både fadern samt hans sambo. Hon blir också påmind om att komma ihåg "rangordningen" då maten serveras, d v s att hon ska ta mat sist. Hon blir ibland även tvingad att vara på sitt rum då de tycker att hon fyllt sin Tv-kvot. Min dotter har rymt o även förklarat för sin pappa att hon bara vill vara där varannan helg. Han svarar då att hon måste vara där eftersom vi har en tingsrättsdom på detta. Detta gör mig beklämd. Jag vill tro att min dotter ska ha rätt att förändra sitt boende utan att vi behöver gå till tingsrätten igen.? Tilläggas skall att min dotter är mycket klok för sin ålder.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga. Ett barn har rätt att träffa sina båda föräldrar och hur vårdnaden ska se ut bedöms utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn tas till risken för barnet att utsättas för övergrepp, bli olovligt bortförd eller fara illa. Dessutom är det av vikt att för barnets bästa upprätthålla en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Gällande barnets egna vilja, ska avseende fästas vid denna med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I ditt fall är dottern drygt 12 år gammal och tycks vara mogen för sin ålder. Dotterns vilja tillmäts här stor betydelse. I avvägningen av vad som är barnets bästa är även behovet av kontinuitet och stabilitet för barnet av betydelse. Har barnet till exempel trivsamt bott en längre tid hos en förälder, bör barnet helst inte ryckas från sin invanda miljö om detta innebär en omställning.

När ett barn bor omväxlande hos båda föräldrar, är detta ett växelvist boende. En förutsättning för att växelvist boende ska förordnas är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Ytterligare en förutsättning är att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra. Rätten får besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos. Föräldrarna kan även skriftligt avtala om barnets boende. Detta avtal måste sedermera godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § föräldrabalken). 

Om det bestäms, utifrån barnets bästa, att barnet endast ska bo dig, så har din dotter rätt att umgås med sin far. I sådana fall har ni som barnets föräldrar skyldigheten att gemensamt främja att barnets rätt till umgänge tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § föräldrabalken). 

Slutligen verkar det som att det finns en problematik gällande barnets boende. Med anledning av att fadern vägrar att ta hänsyn till dotterns önskemål, är det lämpligt att låta rätten avgöra saken. 

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000