FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/11/2021

föräldrars underhållsskyldighet för barn över 18 år

Hej.

Jag undrar om jag kan fortsätta att få underhåll från min pappa även om jag flyttar hemifrån när jag är 18 år.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om föräldrars underhållsskyldighet gentemot deras barn och detta regleras främst i kapitel 7 i föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldigheten upphör vanligtvis för barnet när den fyller 18 år, men om barnet fortfarande går i skolan upphör underhållsskyldigheten vid 21års ålder (7 kap. 1 § 2st. FB). Detta betyder att om du fortfarande går någon utbildning såsom grundskola, gymnasieskola eller annan jämförbar utbildning så är din pappa fortfarande underhållsskyldig gentemot dig trots att du är över 18 år och flyttat hemifrån.

Som du skriver utför föräldrarna deras underhållsskyldighet om du har flyttat hemifrån genom att betala ett underhållsbidrag.

I lagen står det att föräldrarna ska betala underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, föräldrarnas samlade förmåga samt barnets egna inkomster (7 kap. 1 § 1st. FB). Detta betyder att det inte finns ett exakt belopp som din förälder är skyldig att betala ut, utan det beror istället på er egna situation och omständigheter.

Sammanfattningsvis är din förälder skyldig att betala underhåll till dig tills du är 21 år om du går i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, även fast du har flyttat hemifrån (7 kap. 1 § 2st. FB).


Tack igen och återkom gärna om du har fler frågor!


Vänligen,Vanessa

Vanessa Butler OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000