Föräldrars umgängesrätt och barns självbestämmanderätt

2017-06-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har två barn. Det ena barnet är 13 (snart 14) år och det andra barnet är 12 år gammalt. Jag och barnens pappa separerade för 9 år sedan och barnen har sedan dess varit hos honom nästan varannan helg. Vi har delad vårdnadFörra sommaren och nu även denna sommar vägrar barnen följa med sin pappa till hans landställe. Han vill nu tvinga dem att följa med och det hela har lett till en hel del bråk. Det handlar inte om att de inte vill träffa honom, de har föreslagit att de ska umgås med honom och hitta på saker tillsammans med honom i den stad vi alla bor i, men de har meddelat både honom och mig att de vägrar att åka till hans landställe.Barnens pappa har bett mig att jag ska meddela barnen att de inte får bo hos mig veckan det är tänkt de ska vara på hans landställe. Han vill utöver det att jag ska låsa dörrarna och inte släppa in dem.Finns det någon lag eller regel som antingen säger att barnen mot sin vilja måste följa med eller om barnen vid deras ålder har rätt att bestämma själva?
SVAR

Hej!

Jag vill börja med att tacka för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

KORT SAMMANFATTNING

* Kort sagt så finns det inget stöd i lag i detta fall för att barnen ska tvingas bort till sin pappas landställe mot sin vilja.

* Det är barnen som bestämmer om de ska ska umgås med den förälder de inte bor hos (i detta fall är det hos dig de bor). Umgängesrätten är till för barnet. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och föräldern har inte någon rättighet att umgås med barnen om barnen inte vill det.

* Alltså: Om barnen inte vill umgås med sin pappa av någon anledning så ska deras vilja respekteras.

SVARETS UPPBYGGNAD

Nedan så kommer ett mer omfattande svar. Tanken är att förmedla vad som gäller, viktiga saker att tänka på och vad barnens pappa kan tänkas ta till för åtgärder för att hävda en rätt till umgänge.

Jag kommer börja mitt svar med att ta upp relevanta lagar som anger vad som gäller rent generellt så att vi har något att utgå ifrån. Efter det kommer en redogörelse av varför barnen inte kan tvingas bort till landstället mot sin vilja och sist av allt lite om vilka juridiska åtgärder barnens pappa kan tänkas ta till.

LAGEN PÅ OMRÅDET

* Enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap 1 § ska barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppväxt. Barn skall behandlas med respekt för sin person och integritet och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Denna paragraf i FB innebär att barn har särskilda rättigheter och kan inte behandlas hur som helst.

* Enligt FB 6 kap 2 a § ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta är vad som vägleder alla frågor gällande barn och innebär att det är barnets bästa som är viktigt, inte vad föräldrarna vill.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fästs det särskilt vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. En stor hänsyn tas också till barnets vilja med men det är lite beroende på barnets ålder och mognad.

* Enligt FB 6 kap 11 § har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11 § gälla dem tillsammans enligt FB 6 kap 13 §.

* Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, får domstol på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med enligt FB 6 kap 14 a §.

Föräldrarna får avtala om barnets boende om de kan komma överens om det enligt FB 6 kap 14 a §. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det

* Enligt 15 § ska barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Viktigt att påpeka är att det bara finns en umgängesrätt för barnen. Det finns ingen lagstadgad umgängesrätt för föräldrar.

Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt.

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

BARNENS SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT

* Du och din ex-man har gjort en tyst överenskommelse om att barnens boende ska vara hos dig. Med en tyst överenskommelse menas att det inte uppkommit något skriftligt avtal mellan er om att de ska bo hos dig en FB 14 a §. Detta bör inte vara ett problem om de verkligen har bott hos dig sen separationen och endast bott med sin pappa sporadiskt.

* Om din ex-man ska kunna umgås med era barn i ert fall då de inte bor ihop så är det upp till barnen om det ska hända eller inte enligt FB 15 § . Barnen vill inte umgås med sin pappa i och med att de inte vill vara på landstället men de vill umgås på andra sätt med pappan Därmed är det inte riktigt en fråga om att barnen vägrar umgås på grund av sin pappa som person vilket är vad FB 15 § syftar till.

* Detta borde dock inte vara ett problem då ni som vårdnadshavare har ett ansvar att ta hänsyn till barnens synpunkter och önskemål enligt FB 11 och 13 §. Barnen är i en ålder som motiverar att ni bör ta hänsyn till deras vilja och det faktum att de är villiga att umgås med sin pappa på andra sätt än på landstället talar till viss del för deras mognad.

* Detta innebär att barnens vilja om hur deras umgängesrätt enligt 15 § med pappan ska se ut bör respekteras enligt 11 och 13 §. Om deras pappa inte vill umgås någon annanstans än på landstället så är barnen inom sin rätt att enligt 15 § välja att inte umgås.

ÅTGÄRDER FRÅN BARNENS ENA FÖRÄLDER

* En förälder som vill umgås med sitt barn kan ta upp det till domstol för att låta domstolen besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. Denna rätt att väcka talan finns i 15 a § FB. Även om domstolen skulle besluta om umgänge så beror det helt på barnens vilja om umgänge kommer ske eller inte. Med andra ord ändras inget av en sådan talan.

* Barnens pappa kan också ta upp frågan till domstol om att barnen istället ska bo hos honom på heltid enligt 6 kap 14 a §. En sådan talan om ändrat boende skulle med största sannolikhet inte lyckas då barnen har bott så länge hos dig och inte verkar vilja ändra på det.

* Sammanfattningsvis så kan inte barnens pappa kräva något om att de ska tvingas ut till landstället. Det är barnens vilja som kommer vara avgörande.

Jag hoppas detta har varit svar på din fråga. Om du har några frågor gällande mitt svar så är du mer än varmt välkommen att nå mig på carl-johan.lindman@lawline.se.

Carl-Johan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94270)