Föräldrars försörjningsplikt

2019-09-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag bor och jobbar i Tyskland, är 28 år gammal och söker nu ekonomiskt stöd från Tyska "Arbeitsamt". De påpekar att i Tyskland är föräldrar bundna till att ge ekonomiskt stöd för sitt barns första utbildning. Finns det någon sådan lag i Sverige? Vill tänka mig att föräldrar inte har något tvång till att ge pengar när barnet har blivit 18 år. Uppskattar gärna snabbt svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige regleras föräldrars eller vårdnadshavares försörjningsplikt i 7 kap. föräldrabalken.

Enligt 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken är föräldrar underhållsskyldiga för sitt barn till dess att barnet fyller 18 år. Det finns dock ett undantag och det är om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå då försörjningsplikten sträcker sig till ungdomen är klar med skolan, dock längst till och med ungdomens 21-årsdag.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82779)