Föräldrars bestämmanderätt

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Mitt ex är på väg att flytta ca 40 mil från den nuvarande hemkommunen där vi bor.Vi har delad vårdnad idag 50/50. Vad händer med boende, barnbidrag, skola etc?Barnen vill bo kvar med oss (pappan) och inte flytta. Kommer vi fortfarande ha gemensam vårdnad, tänker på val av skola etc? Hur mycket kan hon bestämma på 40 mils avstånd gällande barnens bästa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över en förälders bestämmanderätt över sina barn. För att besvara frågan vänder vi oss till Föräldrabalken.

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska beslut om vårdnad, boende och umgänge tas med utgångspunkt i barnets bästa. En presumtion är att barnet ska ha god kontakt med båda sina föräldrar.

I SOU 1997:116 poängteras det ett flertal gånger att barnets bästa hänger starkt ihop med principen om barnets rätt att komma till tals, som anges i barnkonventionens tolfte artikel. Det innebär att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter i bland annat frågor som berör de samt att barnets åsikter ska få betydelse, med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Då du och modern har gemensam vårdnad ska ni bestämma i frågor som rör ert barn
gemensamt (6 kap. 13 § föräldrabalken). När det förekommer svårigheter om att ta gemensamma beslut vänder man sig i första hand till socialtjänsten för att gå på samarbetssamtal för att kunna komma överens om större beslut, som i detta fall eran dotters boende (6 kap. 18 § föräldrabalken).

Det ska poängteras att denna rätt till bestämmande över barnet inte försvinner på grund av stort avstånd mellan förälder och barnet. Denna bestämmanderätt försvinner endast helt när barnet är myndigt i frågan. i viktiga frågor rörande barnet har därför ditt ex lika stor bestämmanderätt som du har.

Hoppas att de var svar på din fråga! Mvh

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93215)